Att vara enda betydelse

Dopen och vad det betyder

2020.08.11 10:29 attfinnasanningen Dopen och vad det betyder

Dopen och vad det betyder
Dopet, som svensk så brukar man döpas när man får sitt namn i kyrkan som liten bara några månader gammal. Men gör man dopet som ett spädbarn så har inte ett dop någon betydelse för, utan är egentligen bara en ritual man gör inom kyrkan. Något man fortsätter att göra som en tradition utan egentligen tänka på dess verkliga innebörd, eller varför man gör dopet i över huvud taget.
För dopet måste göras i tro och medvetet för att verkligen göra påverkan i våra liv. För dopet är inte bara en ritual något man gör som kristen utan är det absolut viktigaste man kan göra inte bara som kristen.
Födseln
Orsaken till att man som kristen gör ett dop är att vi kommer in i denna värld med en ond sida och en god sida. Dopet har som uppgift att tillsammans med tron och bön om ursäkt för våra synder, få oss att återförena oss med gud genom den helige anden, eller räddningen från helvetet eftersom den onda delen kommer att dra ned oss till helvetet. Så är det i denna dualistiska värld där gott och ond finns.

https://preview.redd.it/4yyl0xag3cg51.png?width=573&format=png&auto=webp&s=c002abe752015060e305f41b2782a91cd810bb53
Det röda symboliserar själen den goda från gud.
Det blå symboliserar kroppen den onda sidan från satan köttet eller det fysiska.
Så här föds vi in i denna värld, en del ond och en sida god, vi lever i ett dualistiskt liv och värld dömd till helvetet om vi inte kommer till gud och återförenas.

https://preview.redd.it/ks1iyrnh3cg51.png?width=422&format=png&auto=webp&s=e3df36e7c78f91aec48edbfc16fd56c0b10f6b95
Uppenbarelseboken 5:12 Och de sade med hög röst: "Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen."
Romarbrevet 5:6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.
Romarbrevet 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.
Uppenbarelseboken 21:8 Men de fega, de icke troende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."
Är man i detta stadium och lever utan gud och den heliga anden så kommer man att hamna i helvetet. För man har inte återförenats med gud. Man har inte gud i sitt liv utan lever fortfarande i upproret mot gud. Man kommer att dö det andra döden som själen får lida eller ens jag.
Dopet
Anledning till att vi gör dopet är att vi återigen ska återförenas med gud efter våra synders förlåtelse. Meningen är att man ska få den helige anden och därmed få nyckeln till himlen.
Till himlen i förlåtelsens namn

https://preview.redd.it/syf7127j3cg51.png?width=595&format=png&auto=webp&s=b8a5d5ad4372405d55d6ee2aa75d65729c122efb
Efter dopet så är vi inte den fysiska eller köttets värld utan lever efter gud eller andens. Utan vi är med den, en ny människa eller pånyttfödd in i gud. Det är därför man gör dopet som ska göras i tro. Det handlar om att efter att Adam och Eva bröt kontakten med gud och därmed förvisade oss ut ur eden. Så återskapas kontakten efter Jesus korsfästelse och för alla som de som har bet om förlåtelse och döpt sig som får den helige anden.
Uppenbarelseboken 21:6 Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten.
Uppenbarelseboken 21:7 Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.
Romarbrevet 4:7 Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda.
Romarbrevet 4:8 Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.
Den heliga anden är den vi får efter att vi bet om förlåtelse samt dopet.
Romarbrevet 5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.
Romarbrevet 5:10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.
Romarbrevet 5:11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.
Romarbrevet 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.
Romarbrevet 5:13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns.
Romarbrevet 5:14 Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma.
Romarbrevet 5:15 Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom ett endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.
Romarbrevet 5:16 Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande.
De som har fått förlåtelse finns uppskrivna i livets bok, för de har gjort det som behövs som att be om förlåtelse och döpt i tron.
Uppenbarelseboken 20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eld sjön.
Utan att gjort detta så kommer vi aldrig att komma ur denna värld och kunna komma tillbaka där vi faktiskt hör hemma i himlen och inte denna sorgs värld med alla dess problem.
Kom till Jesus så att ni aldrig får höra detta den dagen ni står inför gud.
Matteus-evangeliet 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!
En värld som styrs av satan som hatar oss över allt eftersom satan föll för att han hade barn med kvinnor och därmed gjorde en stor synd och kastades till jorden. Satan hatar oss därför att han anklagar oss för att han föll till helvetet och inte av sina egna brott och gärning.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.06.12 00:48 mincoder #iksdagenval4 Milaw kampanjar i Östergötland

#iksdagenval4 Milaw kampanjar i Östergötland
Milaw bedriver en instensiv kampanjdag i Östergötland idag. Hon börjar i Mjölby, sedan rör sig vidare till Linköping och sist Norrköping. I Mjölby så har hon och partiet ställt upp sig vid galleria kvarnen och delar ut kaffe och mackor till de som ska börja arbeta i butikerna och de som gör lite shopping tidigt på morgonen. Då och då så ställs det frågor till Milaw, och andra kampanjarbetare, som dom raskt svarar på.
Först kommer en ung kvinna fram till Milaw och ställer en fråga.
Jag jobbar som föreskolelärare och tjänar 25 000, kommer ni höja min skatt?
Bra fråga! Det beror mycket på din situation, du kanske faktiskt får en sänkt skatt med en Socialdemokratisk regering vid rodret. Förväntar du dig ett stort arv?
Nej
Tjänar du en betydande mängd pengar på att sälja och köpa aktier?
Nej
Kör du en fossilbil till jobbet här i mjölby?
Nej, jag åker buss
Då kan jag säga att vi inte vill höja din skatt, vi vill faktiskt sänka din skatt. I vårt manifest så lägger vi fram välfärdsavdraget, som ett avdrag för de som jobbar inom offentlig sektor. Detta avdrag kommer ge dig mer pengar i fickan att kunna lägga använda för ditt eget bruk. Socialdemokraterna vill främst över den kommande mandatperioden höja skatten på kapital, som är internationellt sett låg, och sänka skatten på arbete. Det är inte rimligt att arvingar och börshajar betalar en lägre skatt än vårdbiträden och städare.
Näst så kommer en äldre dam fram till Milaw
Konservativ samlings partiledare sa att ni ljög om att högeralliansen vill försätta Sverige i en ekonomisk kris och att dom inte kommer genomföra politiken om det inte finns resurser för den. Är detta sant?
Först så måste jag påpeka att jag inte tror högern vill försätta Sverige i ekonomisk kris, däremot tror jag inte dom inser konsekvenserna av genomförandet av sin politik. Politiken dom har satt upp i sitt manifest kommer försätta Sverige i ekonomisk kris. Och då menar jag inte i nuläget, jag menar över huvudtaget. Det finns helt enkelt inte i något möjligt universum ett sätt att kombinera alla de saker som dom sätter ut som mål i sitt manifest. Det innebär att 1. dom genomför sin politik och försätter landet i ekonomisk kris, eller så ger dom upp på enormt stora delar av sitt manifest och försätter inte landet i politik. Och det finns inget sätt att veta vad exakt dom kommer prioritera bort och vad dom kommer faktiskt driva igenom. Vi Socialdemokrater vet vad vi vill och vet att vi kan genomföra allt det vi vill. Det är inte en fråga om ifall vi kan genomföra vår politik utan hur snabbt vi kan genomföra den. Att högern säger att dom inte kommer driva sin politik som en ursäkt för att den kommer försätta Sverige i ekonomisk kris köper inte Svenska folket. Särskillt i ett valmanifest ska man ha en politik som går att driva i verkligheten, inte orealistiska högerextrema önskelistor.
Efter det så kommer en man i 30-års åldern fram till Milaw.
DU! Min grabb blev rånad för några månader sedan. Vad gör ni egentligen mot kriminaliteten här i landet?! Men det får man väl inte fråga i detta jävligt präktiga PK samhälle!!!
Vad gör vi egentligen? Jo en hel del! Den senaste 2 mandatperioderna har vi gjort fyra stora reformer när det kommer till kriminalitet. Vi har dekriminaliserat droger, vi har lagt fram den stora skolreformen, den stora arbetsmarknadsreformen och trygghetspropositionen.
Först så vill jag prata om dekriminaliseringspropositionen. Med den så gör vi det enklare för polisen att ta ner kriminella gäng. Eftersom när missbrukare inte längre är rädda för att hamna i finkan när dom söker vård för sitt missbruk och berättat det dom vet om sina drogförsäljare till polisen. Det är kort och gott en reform för att hjälpa missbrukare så dom inte hamnar i en situation där dom är benägna att begå brott, och det är en reform för att hjälpa polisen kartlägga och bekämpa drogligor.
Vår arbetsmarknadsproposition har gjort det enklare för folk att få en trygg och fast anställning och komma in på arbetsmarknaden. Vilket gör så att vi undviker att individer vänder sig till kriminella gäng för att få ett arbete.
Vi har också genom den stora skolreformen. Det är en stor skolreform för att hjälpa alla elever klara sig bättre i skolan och bryta segregation. Med en minskad segregation och en mer kvalitativ skola så kommer som en naturlig konsekvens kriminaliteten minska.
I vår trygghetsreform så har vi också satt upp mål och medel för att anställa 10 000 extra poliser. Bland annat genom höjd lön och genom studieskuldsförlåtning. Över den kommande mandatperioden vill vi fortsätta med preventivt arbete. Vi måste se till att stoppa brott innan dom begås. Det tar formen av att till exempel utöka resurserna till socialtjänsten. Och säkerställa deras möjlighet att ingripa tidigt och preventivt för individer som riskerar att bli kriminella. Det handlar också om att säkerställa ungas möjlighet att skaffa ett jobb eller en meningsfull fritid.
Över den kommande mandatperioden så vill vi höja polislöner och utöka studieskuldsförlåtningsprogrammet för att säkerställa vårt mål av 10 000 extra poliser samt göra den utökade polisnivån mer långsiktig.
Vi vill också göra det enklare att avsluta ett liv av kriminalitet, så att folk inte blir inlåste i kriminalitet. I dagsläget är det svårt att sluta med gängkriminalitet när man väl börjat vilket leder till att gängen får mer kompetens och brott begås som skulle kunna ha undvikit om man hade gett individer möjlighet att hoppa av den kriminella banan.
Det är några av de saker vi vill göra i alla fall.
Jävla mjukisar, det är vad ni är!1!
Asså vad menar du med det? Vi jobbar båda med hårda och mjuka tag, inte bara ett eller det andra. Om vi inte arbetar preventivt så kommer kriminaliteten skjuta i höjden, och det kommer leda till att människor som skulle kunna ha haft ett bra liv hamnar på kriminalitetens väg. Men vi har ju satsat på till exempel fler poliser och vi vill till exempel skapa möjlighet till anonyma vittnessmål för att underlätta rättegångar i väldigt särskillda situationer.
Vi Socialdemokrater är pragmatiker, vi ser vad som fungerar och går på det. Vilket är varför vi är vänster, vilket är varför vi går både med mjuka och hårda tag.
Milaw åker vidare till Linköping, där hon och Allan Palmblad, Norrländska folkets främsta representant, ska hålla tal. Allan Palmblad går upp på scenen till applåder
Allan Palmblad håller tal på ett podie med en affisch. Affischen kommunicerar att Socialdemokraterna har byggt upp det Svenska folkhemmet förr, och efter Bildt och Reinfeldts sönderslagningar så kommer vi bygga upp det igen.
Tack, tack. Ni är allt för snälla, ni har ju inte ens hört vad jag ska säga än och redan känner jag mig precis som hemma.
Jag är här idag för att prata om varför ni bör rösta på Socialdemokraterna och även om ni mest troligen är här för att lyssna på statsministern så får ni nu också lyssna på vad vice statsministern och utrikesministern, också känd som mig själv, har att säga.
Sverige är ett bra land och har varit det länge. Det är inte av en slump det är så. Det är för att generationer av väljare har trott på socialdemokratin och gett oss förtroendet att bygga ett starkt land starkare. För det är så, oavsett vad man tycker om sossar eller vad man inte så är det i mångt och mycket vi som har lagt grunden för det starka samhället och vi är mer än redo att göra det igen.
Att rösta på en socialdemokrat som er riksdagsledamot innebär att ni får någon som kommer att representera er och som inte är mer än ett telefonsamtal eller mail bort, för vi tycker att det är otroligt viktigt att vara hela folkets representant och oavsett vad partiet på riks tycker eller inte tycker så ska ledamoten främst representera sina väljares intressen. Oavsett om vi hamnar i regering eller inte så kan ni lita på att er ledamot kommer att granska regeringen och se till att den sköter sig rätt. Och det här är viktigt. För det är inte alls säkert att detsamma gäller en borgerlig riksdagsledamot. Det har vi sett både under föregående mandatperiod, men även mandatperioden innan dess. Borgerligheten i dagens Sverige klarar inte av att ta ansvaret som krävs för att sitta i varken riksdag eller regering. Vill ni bli representerade, ja då är det folkliga alternativet ert ända val. Och låt er inte luras av partier som Folkpartiet som försöker skrämma i väljare att det här valet är ett val mellan "alla eller några få". För det är snarare tvärtom. Att rösta på Folkpartiet innebär att ni inte vet vad ni kommer få för styre. Vi kan iallafall lugnt säga att röstar ni på oss, och får vi förtroendet som helhet av folket, så kommer vi att fortsätta leda en folklig regering. Med folkpartiet vet man inte om man röstar på konservativa extremister, reformvänliga samhällsbyggare eller något helt annat. Låt inte er röst bli en röst för extremisterna i det konservativa blocket. Rösta folkligt.
Som Socialdemokrater tycker vi att arbetaren ska stå i fokus och vi jobbar ständigt för att lagstifta om förbättrade sociala skyddsnät och för att stärka arbetsrätten. Vi har också under senaste åren försökt stärka facken genom avdragen på fackavgiften som borgarna plockade bort under Alliansregeringen. Vi lovar inte guld och gröna skogar men vi lovar ordning och reda på torpet och till skillnad från högern bevisar vi gång på gång att vi är kapabla att också leverera det. Vill ni verkligen rösta på ett extremistiskt borgarpack som har visat sig fullkomligt odugliga att både regera och opponera? Skulle inte tro det va. En röst på socialdemokraterna är en röst för ett fortsatt stabilt samhällsbygge.
Men nu finns det inte så mycket mer att göra än att välkomna den riktiga stjärnan, anledningen till att ni alla egentligen är här, ingen mindre än rikets statsminister, den socialdemokratiska legendaren, första kvinnliga statsministern, the one and only, Milaw Gekos! En varm applåd för jämlikhetens förkämpe!
Allan applåderar med händerna och vänder sig mot sidan av scenen där en vinkande Milaw kommer gåendes upp på scenen till musiken av Dancing Queen. (Av någon anledning liknar hennes moves väldigt mycket en viss annan politiker)
https://preview.redd.it/qdgfyiyunc451.jpg?width=1280&format=pjpg&auto=webp&s=d90919ebdccb9f234cc2be75416ad5a76ee1f390
Milaw tar mikrofonen
Låt oss bara vara ärliga, det är inte mig ni är här för att se. Ni kom hit för att se Norrlands eldsjäl och nu så är ni besvikna att det är över, men men, jag ska försöka ge lite underhållning.
Kamrater!
Medlemmar av det Svenska folkhemmet!
Vår tid är kommen!
Vi har under det senaste året åstakommit en stor omvändning i Svensk politik, vi har bytt nationell doktrin. Från doktrinen av Bildt och Reinfeldt, där nedskärningar och oansvariga skattesänkningar var vårt nationella motto, till en doktrin där vi bygger upp det Svenska folkhemmet. Där vi investerar i det gemensamma och bryter ned ojämlikheten. Högern säger alltid att dom värnar folkhemmet, men vad är folkhemmet egentligen? Låt mig citera Per-Albin Hansson, som först började uppbyggnaden av det Svenska folkhemmet:
"Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade."
Kamrater, detta är folkhemmet, detta är visionen. Och det är det vi Socialdemokrater kämpar för. Vi skapade stöd för att hjälpa fattiga kommuner kunna finansiera sin välfärd, något som främst gynnade landsbygdskommuner? En reform som är stupt i folkhemstanken. Men kan ni tänka er "Folkhemspartierna" M och KS opponerade sig faktiskt! Hur rimmar det med "I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.". Jag tror vi vet svaret, det gör det inte.
Folkhemsmedlemmar, vi Socialdemokrater har över den senaste mandatperioden byggt Sverige starkare. Vi har är dom som har investerat i välfärden, det är vi som har satsat på de offentliga finanserna och det är vi som har investerat i skolan på allvar. Varje gång vi har tagit steg i vårt arbete så har högern trotsat oss. När vi satsa på skolan kritiserade dom oss för att satsa för mycket, när vi satsa på vården röstade högern nej, när vi gav alla tillgång till kollektivtrafik röstade högern nej. Varje stora välfärdsreform vi lägger fram går högern emot. Så, har dom någon som helst trovärdighet i välfärdsfrågor? Nej.
Det jag vill snabbt nämna är ekonomi. Jag har tjatat om det här många gångar förr och jag kommer tjata om det här igen för det ligger ändå till grunden för Svensk ekonomi. Vill man bygga upp välfärden så måste man kunna finansiera den. Man kan antingen höja skatten och öka välfärden, eller minska skatten och konsekvent minska välfärden. Högern verkar inte förstå detta. Alltid med hänvisning till lafferkurvan. Men det högern inte förstår är att deras ideologi inte fungerar i praktiken. Alltid när den genomförs så misslyckas den. Den misslyckades med Bildt, den misslyckades med Reinfeldt, den misslyckades med Reagan och blir Grodan statsminister så kommer han misslyckas med den med. Så enkelt är det bara. Ett otroligt komplicerat system kan inte reduceras till en enda kurva.
Lite kort vill jag prata om FP. Vad bedriver dom för någon slags valrörelse, jag har hittat dessa valaffischer hela dagen:
FPs affisch där de hånar folket av Östra Sverige.
Vad egentligen säger den här valaffischen? Inget annat än att Östra Sverige behöver ett folkligt alternativ. Och det har dom visserligen rätt i, det folkliga blocket står redo här för att kämpa för Östra Sverige. Dom sa dessutom att denna affisch befäster FP i Östra Sverige. Men jag tycker folket av Östra Sverige förtjänar tydligare besked, besked som faktiskt innehåller konkret politik. Jag har kämpat för Östra Sverige i tre mandatperioder, och jag kommer fortsätta kämpa för Östra Sverige i tre mandatperioder till!
Vi kommer gå längre över den kommande mandatperioden, vi kommer fortsätta med dom stora reformerna! Reformerna för ett starkare, mer jämlikt samhälle! Det är vårt mål! Det är vår vision! Vi kommer att göra så att tandvården blir solidarisk och räknas in på högkostnadsskydded! Alla ska kunna få möjlighet till tandvård om dom behöver det! Det SKA inte vara en klassfråga! För oss Socialdemokrater är det en fråga om principer och pragmatik i en sådan vacker blandning!
Vi kommer att stärka facken! Vi kommer aldrig ge oss tills vi når 100% fackanslutning! Alla ska ha trygghet på jobbet, alla ska ha schyssta villkor och alla ska ha bra löner! Det är vad vi Socialdemokrater står för, det är vår vision, vårt mål. Vi har metoderna, och principerna för att nå dit! Vi Socialdemokrater kommer alltid att sträva mot ett mer perfekt samhälle!
Sveriges återhämtning har bara börjat, nu är det dags att fortsätta, låter återfallet inte hända! Linköping! Jag tror på er!
Publiken jublar i enthusiasm! "Nu kickar vi ut högern från Linköping!" hörs det ropas om från publiken. Och precis när Milaw slutat tala så projiceras Socialdemokraternas nästa valfilm på väggen. Publiken går i taket av enthusiasm. Socialdemokratiska rekrytörer går in i publiken och snappar upp eventuella voluntärer. Milaw däremot åker vidare till Norrköping, där hon börjar sätta upp affischer. Följd av media berättar hon om de olika affischernas betydelse.
https://preview.redd.it/3fdnkbq8wc451.png?width=3508&format=png&auto=webp&s=2505aa99e5796750741b80fcf13c3e7afe220fe8
Norrköping vet vikten av en bra kollektivtrafik, Norrköping har faktiskt Sveriges fjärde bästa kollektivtrafik. Vi Socialdemokrater vill få slut på onödig bilism. Därför vill vi investera stort i Sverige kollektivtrafik, bland annat i Norrköping. Vi kämpar för att alla ska kunna ta bussen, tåget, spårvagnen eller tunnelbanan till jobbet och dit dom vill i Sverige. Det är principiellt en frihetsfråga, friheten att röra på sig här i landet.
https://preview.redd.it/5qzsheetxc451.png?width=3508&format=png&auto=webp&s=c8c19b415e311330ff2694296af41571523efa98
Vi vill i denna affisch poängtera hur det är vi Socialdemokrater som faktiskt levererar statsfinanser som går ihop. Vi har gång på gång levererat överskott i Sveriges statsfinanser och vi kommer fortsätta med det. Vi kommer alltid se till att budgetar, dom ska gå ihop.
https://preview.redd.it/yd9txdpt0d451.jpg?width=413&format=pjpg&auto=webp&s=7a4976e439992758b5112c462adbf708d7c92a88
I denna affisch vill vi poängtera vikten av vår vårdpersonal. Dessa människor är hjältar, som räddar liv varje dag, och bör hyllas på liknande sätt. Vilket är varför Socialdemokraterna bedrivar verkstad. Vi har redan tagit steg för en arbetstidsförkortning inom vården, men vi vill gå längre. För personalen ska beröm och medalj, men också belönas på riktigt för deras stress och hårda slit.
submitted by mincoder to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.08 00:20 R_Chelsea #Iksdagenval4- Tal i Gränna i om familjepolitiken

#Iksdagenval4- Tal i Gränna i om familjepolitiken
https://preview.redd.it/5usznx4fck351.png?width=820&format=png&auto=webp&s=1252dd8357e5d7d9af0eeb4badfefd9ffc3f5087
Hej och välkomna alla Grännabor!
Det känns skönt att få vara tillbaka i min hemkommun där jag växte upp och där mitt intresse för politik växte. Jag skulle vilja tala om familjen och dess betydelse för att hela Sverige ska leva. När jag växte upp i Gränna brukade jag och min familj bada vid stranden och åka över till Visingsö för att lära oss mer om svensk historia och vårt gemensamma kulturarv. Jag hade möjligheten att växa upp i en familj som hade den ekonomiska tryggheten för att kunna leva och inte bara överleva. Efter ett antal år som politiker har jag insett att många av Sveriges familjer inte har de ekonomiska förutsättningarna för att kunna leva, utan det handlar först och främst om att överleva. Vi i KD ser familjen som den viktigaste grundstenen i samhället och vi vill stärka Sveriges familjer. Barn ska få möjligheten att kunna växa upp i trygga relationer och där föräldrarna har de ekonomiska förutsättningarna för att kunna ge barn den tryggaste uppväxten. Min vision är att alla Sveriges barn ska ha möjligheten att kunna göra utflykter tillsammans med sina föräldrar, kunna lägga sig med mat i magen och ett tak över huvudet. Vägen dit är lång men vi kristdemokrater är inte rädda för utmaningar och långa vägar.
KD går till val med Högeralliansen med att avskaffa alla märkta pappamånader i föräldraförsäkringen så att föräldrar får möjligheten att bestämma själv över hur de vill fördela upp dagarna, staten kan göra mycket gott för familjer men vi är övertygade att Sveriges barnfamiljer vet bäst hur man ska få ihop familjepusslet. För många familjer är öronmärkta månader skadligt för att kombinera familjelivet och arbetslivet, vi vill också möjliggöra för föräldrar att dela föräldrapenningen med närstående inom familjen för att enklare kunna få ihop familjepusslet men också stärka relationen och gemenskapen inom familjen. För att barnfamiljer ska kunna åka till Visingsö, besöka polkafabriken, åka till Kolmården eller Liseberg kräver det en ekonomisk trygghet inom familjen och därför går KD till val med att införa riktade jobbskatteavdrag mot Sveriges barnfamiljer och en allmän sänkning av inkomstskatten för alla som arbetar.
Vi är Sveriges enda familjeparti och trots att familjen hamnar i skuggan av andra politiska områden är vi stolta över att stå upp för Sveriges familjer runt om i landet. En röst på Kristdemokraterna är en röst för alla barnfamiljer i Gränna och en röst för där familjen sätts först!
submitted by R_Chelsea to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.07 20:44 mincoder #iksdagenval4 Milaw Gekos heldag på nationaldagen

#iksdagenval4 Milaw Gekos heldag på nationaldagen
Detta event hände den 6/6. Milaw Gekos börjar sin kampanjdag på nationaldagen i Jönköping i Jönköpings kyrka. Hon pratar med människorna där, äter tårta och tar emot flera frågor om det politiska läget.
Det går dåligt för min son i skolan, vad gör du egentligen för att hjälpa honom?
Det är en bra fråga. Över den senaste mandatperioden så har vi pushat för och fått igenom den stora skolreformen. I den stora skolreformen så genomför vi olika åtgärder för att hjälpa ungdomar. Vi har satt ut mål och gett medel för att minska klasstorlekar. Det vi vill göra över den kommande mandatperioden är att ge skolorna medel att kunna hjälpa elever i skolan mer individuellt. Till exempel så vill vi minska arbetsbördan för lärare så dom har mer tid att svara på frågor från eleverna och göra så att dom kan fokusera mer på lärande. Men saken är den att det är många pojkar idag som har svårt i skolan. Det är nästan som att en anti-plugg kultur har uppstått. Vi vill över den kommande mandatperioden utveckla skolan för att vara mer pojkvänlig. Och hjälpa unga pojkar komma in i rutiner som säkerställer deras möjlighet att lyckas i skolan.
Jag jobbar inom äldrevården här, mitt jobb är superstressigt, jag orkar knappt med och jag får nästan inget betalt. Vad gör ni egentligen för att hjälpa mig i min situation?!?
Det är en väldigt stressig situation just nu i äldrevården. Jag vet det. Och det är något vi måste åtgärda. Långsiktigt så vill vi minska arbetstider till 6 timmar så att det blir enklare att klara av dessa yrken, vi har faktiskt redan nu genomfört åtgärder för 7 timmars arbetsdag. Vi vill också öka mängden anställda inom äldrevården. Bland annat så vill vi också skapa ett välfärdsavdrag. Så att du får mer pengar för det viktiga arbete som du gör. Vi har redan nu gett kommuner 20 miljarder kronor för att rusta upp. Och vi vill ge dom ännu mer. Och till skillnad från högern så kommer vi kunna göra det utan att skapa en ekonomisk kris grundad i extrem belåning.
Asså, jag förstår att välfärden är viktig, men är inte de skattehöjningar som gjorts lite för stora?
De skattehöjningar vi har gjort har till stor del handlat om ökad skatt på kapital och större bolag. Bolagsskatt, koldioxidskatten, etc. Men ja, vissa skattehöjningar har drabbat vanligt folk. Men faktumet är att vi måste höja skatten inom vissa områden om vi vill kunna finansiera uppbyggnaden av det solidariska samhället. Tycker inte du att de skattehöjningar du betalat varit värt det för att du ska kunna få vård i tid? Tycker du inte att de skattehöjningar som gjorts varit värt det för att dina barn ska kunna få den utbildning dom förtjänar? Tycker inte du de skattehöjningar som gjorts har varit värt det för att bygga upp det mycket bättre samhället som vi har nu, än vi hade för 1 år sedan?
Efter samtalen med tårta går Milaw vidare till hovrättstorget, där Socialdemokraterna har ställt till med ett nationaldagsfirande. Svenska fanor blandas med röda. Hon kliver upp på träpallen som någon satt ut, tar fram en megafon, och börjar tala.
Hej allesammans!
Trevligt att ses nu! Det är varmt, och skönt. Precis som det ska vara under Svensk sommar. Normalt så här på sommaren så brukar jag bada i Östersjön vid den här tidpunkten, kanske grilla med familjen. Grill och bad är något jag tror enar många Svenskar nu under sommaren. Något som många uppskattar och längtar efter, särskilt under de dystra vintermånaderna. Men det är inte det vi gör idag. Idag så samlas vi för Sverige, vi står upp för Sverige, vi tar aktion för Sverige och det Sverige vi vill se i framtiden.
Jag älskar Sverige. Det är det landet som jag nu bott i under en lång tid, sedan att jag flyttade hit. När jag kom till Sverige så accepterades jag med öppna armar. Det är det jag älskar med Sverige. Det är den öppna andan. Att vem du än är, så är du välkommen här. Det är andan att vare sig du är svart eller vit, ung eller gammal, hbtq+ eller inte så är du välkommen i Sverige. Det här är vilka vi är som land. Det definierar oss. Jämför du oss med alla andra länder så finner man att vi är det mest öppna landet i världen, det mest frihetsbejakande landet. Något vi borde vara stola över.
För att citera låten "Put your hands upp för Sverige": "Alla måste få vara med". Detta är det Sverige vi står upp för. Vi står inte upp för ett gammalt förlegat Sverige som fanns när kungen vart diktator. Vi står upp för det moderna Sverige, det framtida Sverige, det Sverige som byggt upp av orden solidaritet, jämlikhet och tolerans under de senaste 100 åren.
Det är något vi Socialdemokrater har gjort i 100 år och kommer fortsätta göra i 100 år till. Vi kommer att strida emot rasism i det här landet. Bland annat genom att förbjuda orginisationer som vilar på en rasistisk värdegrund, ungefär som det redan görs i Tyskland. För även om föreningsfriheten är viktig, så anser vi att föreningsfriheten för rasister är mindre viktig än att stå upp för de Svenska värderingarna.
Vi tänker också göra det enklare för transpersoner att få hormonstoppande medel. Detta är nämligen ett stort problem för unga transpersoner som kanske snabbt går in i puberteten. Det ger en trygghet att kunna snabbt få tillgång till hormonstoppande medel, innan större skada är skedd till deras kropp.
Men jag har tagit er tid tillräckligt länge. Nu vill jag lämna över till Alan Milne.
Alan Milne tar megafonen och ställer sig på pallen.
Den svenska modellen. Ett system som använts och fortfarande används för att forma vårt samhälle. Den är en flexibel och levande politisk verklighet, som vi Socialdemokrater har haft en tung roll i att skapa och utveckla.
Men för att den Svenska modellen ska fungera måste alla ha samma förutsättningar. Och det har vi Socialdemokrater sett till! En stark offentligt finansierad försäkringsmodell omfattar alla Sveriges innevånare! Skola och sjukvård skall vara så bra och tillgängligt, att ingen skall behöva välja bort eller till någonting. Och det har vi med våra reformer av grundskola, gymnasium och sjukvård ordnat!
Vi måste också ha skatter som orkar betala ”försäkringen” för de perioder i livet då vi inte arbetar och inte kan bidra till helheten. Och det har vi, för i vårt Sverige hjälps vi åt!
Den viktigaste förutsättningen för att den Svenska modellen ska fungera är en låg arbetslöshet. Vi räddade den raserade arbetsförmedlingen och förhindrade 151 000 förlorade jobb. Och med den stora arbetsmarknadsreformen stärkte vi arbetarnas villkor och ökade fackens inflytande!
Den svenska modellen är ett vinnande koncept och det svenskaste vi har. Det märks att det är vi Socialdemokrater som styr, vi vill mer!
Glad nationaldag!
Milaw går vidare till torget och börjar sätta upp affischer. Följd av Media som tar anteckningar om valaffischernas betydelse.
https://preview.redd.it/geu2gs1dti351.jpg?width=3508&format=pjpg&auto=webp&s=c9e88761059ca561e671498d1d1758d7bd11591c
Denna valaffisch handlar om höghastighetsbanorna som har föreslagits. Dessa höghastighetsbanor skulle göra Jönköping till en viktig knytpunkt i Sveriges tågnät. Något som skulle gynna staden väldigt mycket. Dessutom så är höghastighetsbanorna i allmänhet väldigt bra för Sverige. När människor kan snabbt röra sig runt landet så gynnas företag och innovation. Det kopplar ihop familjer som bor på motsatta sidorna av landet. Detta är hur vi bygger det starka socialdemokratiska samhället! Detta är Socialism i sin finaste form!
https://preview.redd.it/is5nrz0u0j351.jpg?width=3508&format=pjpg&auto=webp&s=50370ec9f12add291ff4f95357afc4447f54b6ab
I denna affisch vill vi lyfta vikten av vården. Fri sjukvård är en grundpelare i Sverige. Det är så vi säkerställer att vem du än är, rik eller fattig, så kan du hålla dig frisk. Vi Socialdemokrater anser att vården är i behov av stora tillskott. Vi anser också att vi behöver förstatliga sjukvården, så att även om man inte bor i en rik region så har man tillgång till bra sjukvård. Och till skillnad från högern, som inte har någon ekonomisk plan, så vet vi faktiskt hur vi kommer kunna finansiera förbättrad sjukvård.
Efter uppsättningen av valaffischer så går Milaw till partihögkvarteret i Jönköping och håller en presskonferens om den senaste radioreklamen släppt från SAP.
I vår radioreklam så sätter vi ut agendan för den kommande mandatperioden till stor del. Vi kommer över den kommande mandatperioden fokusera på vården. Eftersom även om vi har satsat stora mängder av resurser på den. Så anser vi att stora strukturförändringar och mer satsningar är en nödvändighet.
Vi nämner också skolan, där vi har pekat ut nödvändigheterna av fler satsningar. För även ifall den stora skolreformen var en väldigt bra reform som löste många problem, så gick den inte långt nog, och vi vill gå längre. Eftersom vi vet att läraryrket fortfarande till exempel är inte attraktivt nog.
Vi vill också satsa på att skapa fler jobb. Bland annat genom att stötta småföretag, och skapa mer jobb inom samhällsbyggande yrken. På det sättet så sätter vi arbetslösa i arbete och stimulerar ekonomin. Vilket kommer leda till tillväxt och ökade skatteintäkter.
Sist så pratar vi i reklamen om att ta ansvar från statsfinanserna. Och det här anser vi är en viktig skiljefråga mellan höger och vänster. Högern, lovar allt till alla, utan hänsyn till ekonomin. Med hjälp av fe-damm så ska vi på något sätt satsa 325 miljarder till försvaret, sänka skatten OCH investera i offentliga finanser, och dom säger inte riktigt var dom tänker få pengar för allt det här. Det enda svaret blir då regelbunden belåning som resultat av regelbundna underskott. Vilket kommer försätta Sverige i en situation likt den Grekland befinner sig i. Vilket vi Socialdemokrater opponerar oss till.
Tack.
submitted by mincoder to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.02.29 13:06 Fintrent Hur Återvinn plast hemma?

Hur Återvinn plast hemma?

https://preview.redd.it/ek0jvfogsuj41.png?width=550&format=png&auto=webp&s=a04d7ab7e6833ab1b6255b3e213be8009c7fb0d1
Plast är ett av de mest besvärliga föroreningar som skapats av den mänskliga civilisationen.
Det kanske inte verkar som mycket av en affär, men till skillnad från papper och matavfall, plast, beroende på typ, har en fruktansvärt långsam nedbrytningsperioden - en som kan expandera under miljontals år. Det är därför återvinning av plast är av billig storstädning stockholm betydelse.
Innehållsförteckning
· Hur Plastics Get Återvunnet
· termisk Depolymerisation
· värme Kompression
· distribuerad Återvinning
· Hur Återvinn plast hemma
· Hur Återvinn plastpåsar at Home
· Innovativa sätt att återvinna Plastpåsar
· Hur Återvinn Plastflaskor - steg för steg
Hur Plastics Get Återvunnet
Först plast sorterade efter deras typ harts. billig flyttstädning uppsala Den vanligaste processen att hantera plaster är genom fragmentering dem eller genom att rena dem från andra komponenter och sedan göra dem till pellets för att senare användas för tillverkning av andra produkter.
Låt oss granska andra processer för återvinning av plast.
termisk Depolymerisation
En process där de kompatibla plasttyper omvandlas till petroleum. På så sätt kan de användas för bränsle och för att skapa andra plastprodukter.

https://preview.redd.it/i26d87tisuj41.jpg?width=605&format=pjpg&auto=webp&s=0088c5981d667c10f5c0ae3d2e7eb5aa66fb69ca
värme Kompression
Denna återvinningsprocess är mycket enklare eftersom du inte behöver separera olika typer av plast. De är alla sätta i en komplicerad mixer och smält i petroleum. Den enda nackdelen är att denna process tar mycket energi, så att folk är fortfarande inte säker på om resultatet är värt det.
distribuerad Återvinning
Detta är en process för återvinning av plast elektroniska apparater. Den återvunna produkten kan användas för filament av 3-D-skrivare, vilket är mycket mer fördelaktig energimässigt.
Hur Återvinn plast hemma
Som ni kan se, skulle du sannolikt behöva en specialutrustning för att göra det mesta av plaståtervinning. Men detta betyder inte att du inte kan göra din del i återvinningsprocessen. Här är vad du kan göra.
· Få Utbildad: Lär dig mer om vilka typer av plast ute. Upptäck deras egenskaper och vänta idéer framöver;
· Surfa på internet för projekt: Det finns många ställen där du kan hitta vad du kan göra med plastavfall. De flesta skulle vara om att göra dekorationer. Men en hel del av dem kan också visa dig hur man gör saker som du skulle använda på en daglig basis;
· Samla material: Du kommer sannolikt att behöva alla hantverk instrument som sax, lim, etc .;
· Ha kul: Du kommer att göra det bästa jobbet när man har roligt med detta. Se till att du har tillräckligt med ledig tid och tillräckligt material att arbeta med,
· Eller bara skilja din plast sopor: Om återvinning av plast billig hemstädning uppsala är inte din sak, kan du hjälpa genom att helt enkelt separera dina sopor och göra att du håller plastavfall på ett ställe.
Hur Återvinn plastpåsar hemma
För att återvinna plastpåsar, är det viktigaste att veta att du inte bör låta sade plastpåsar i ditt hushåll. Ju mindre används, desto bättre. Här är vad du kan göra, för den delen.
Ta med din egen väska eller en ryggsäck när man går shopping. På så sätt behöver du inte att få en plastpåse;
Om du har en hel del av plastpåsar i ditt hus redan återanvända dem för nästa matinköp eller för något annat hemma. En bra idé är att använda dem som soppåsar;
Om det finns stormarknad återvinningspunkter nära dig, ta alla dina väskor där.

https://preview.redd.it/22rki54ksuj41.jpg?width=2048&format=pjpg&auto=webp&s=d0950908ee58062f616fc758f61243f5e63fd335
Innovativa sätt att återvinna Plastpåsar
Den DIY industrin praktiskt taget uppfann hundratals andra sätt att hantera plastpåsar, från att göra dem till dekorationer, att använda dem i ditt hushåll och även göra tillbehör. Här är några mycket intressanta exempel.
Hur Återvinn Plastflaskor - steg för steg
Skölj flaskorna. Se till att flaskan är ordentligt rengjorda innan du börjar göra något med det.
Ta bort pappersetiketter. Det är mycket viktigt att hålla papperet bort från plasten, annars inte riktigt återvinna.
Krossa flaskorna för att underlätta transport. billig kontorsstädning stockholm Detta sker om du har för mycket av dem - en rymd kunniga lösning. På så sätt kan du placera dem i en påse eller annan behållare för transport till den lokala återvinningsfabrik.
Om du har ett kreativt sinne, i stället för att förbereda dina plastflaskor för återvinning, kan du förvandla dem till något som du kan använda. Ett av de enklaste projekt vänder flaskor i skålar. skär helt enkelt botten halvor, dekorera dem och använda dem som små skålar. De är idealiska för att mata ditt husdjur.
submitted by Fintrent to u/Fintrent [link] [comments]


2019.10.28 02:13 throwawayyyyyy682 HSK/DÖV letar efter jobb i Sverige

Hej!
Jag är heldeppad just nu. Känner att jag har ingeting att erbjuda. Jag har en grav hörselskada sen innan 2 års åldern. 47F. Jo, jag börjar bli rätt lång i tanden. Så jag har varit hörselskadad/döv länge. Född och uppvuxen i Stockholm. Är tredje generation Stockholmare på min mammas sida. Är släkt med självaste Gustav Vasa på min pappas sida. Var elev vid hörselklass i Stockholm. Lärde mig aldrig svenskt teckenspråk ordentligt. Flyttade till USA med min mamma efter sjuan. Gick ut gymnasiet i USA. Studerade vid den enda universitetet i världen för döva och hörselskadade där jag fick lära mig amerikanskt teckenspråk. Äntligen fick jag lära mig teckenspråk, men inte svenskt teckenspråk. Läste engelska för jag tänkte att jag skulle bli engelsklärare åt döva barn. Men insåg ganska snabbt att jag inte ville vara lärare. Ville vara korrekturläsare eller redigerare i stället. Så jag kan språk. Svenska, engelska, och amerikanskt teckenspråk. Men tyvärr kan jag inte svenskt teckenspråk, och det verkar som om jobb för hörselskadade och döva är mest för dom som kan svenskt teckenspråk. Jag kan inte svenskt teckenspråk!
Jag vill så gärna flytta tillbaka till Sverige pga att min pappa börjar bli äldre och jag vill spendera tid med honom. Min son stannar också i Sverige efter examen vid universitet i Stockholm nästa vår. Jag kan jobba var som helst i Sverige, fast jag skulle nog föredra Stockholm, Uppsala, Skåne, och Örebro (bara för att det är hyfsat nära Stockholm och Uppsala). Mina jobberfarenheter? För det mesta, databaser. Mer än 20 års erfarenhet. Älskar Excel. Kan inte hitta några jobbannonser som passar mina erfarenheter och intressen. Kanske jag letar fel? Gravt hörselskadad, egentligen är jag kliniskt döv, och hörseln blir värre med åren. Och nej, jag kan aldrig ha cochlea implantat för hälsoskäl. Så jag lär bli helt döv så småningom, och var kommer jag att hamna då? OK, jag har ingeting att erbjuda. Vad är jag bra på? Vad är jag intresserad av? Egentligen allt. Men det är nog depressionen som spökar igen som vanligt. Det är vanligt bland deprimerade människor att dom inte vet vad dom vill, och jag vet inte vad jag vill. Det gäller att pröva mig fram. Jag vet dock att jag vill inte gärna städa. Har redan en sommars erfarenhet av städning i Sverige. Vill inte städa igen. Eller laga mat. Eller vara lärare! Men jag kan tänka mig att bli lärare i amerikanskt teckenspråk. Problemet är att jag inte har någon lärarutbildning. Jag bara tycker jag har fel utbildning och fel erfarenhet för de flesta jobbannonser jag ser i Sverige. Utblidning: gymnasium i USA; Bachelor of Arts i engelska i USA. (Fat lot of good it's done me, but I've never been unemployed for very long (3 months unemployment max)). Jag kvalificerar inte för revisor eftersom jag inte har revisorutbildning. FML. Som du ser, så har jag fel utbildning, men rätt erfarenhet, för en del jobb i Sverige.
Jobberfarenhet: 24 år av databaser, research (inte forskning, research, som biblioteksuppsökelser, typ). Sista 11 åren vid en ideell förening där jag jobbar med att samla in data och analysera data via Pivot Tables i Excel. Är administratör för ett webb-baserad program, och jag överser också andra personal med deras arbetsuppgifter. Så jag har en hel del arbetsuppgifter som visar mitt ledarskap.
Personliga egenskaper: Svenska, engelska, amerikanskt teckenspråk, Excel. Tror jag glömmer en hel del saker. Har lätt att lära mig. Har fotografiskt minne. Jag är positiv. Ganska glad av mig när jag är inte inne i träsket som just nu. Tycker om att skämta på ett snällt sätt. Se mitt tack meddelande nedan. Jag tycker inte om att göra misstag. Jag har öga för detaljer. Jag tycker om att rätta till stavfel och grammatik. Jag är klok på ett roligt sätt. Jag tycker om att lösa problem. Jag inbillar mig att jag tänker utanför lådan, men ärligt talat är jag inte så bra på att tänka utanför lådan. Fast jag tycker om att se grejer ur olika och alla vinklar. Har studerat project management förra året. Studerar för CompTIA+ just nu. Är intresserad av webbtillgänglighet, för solklara orsaker :) Så jag försöker vara mer aktiv. Jag är bara heldeppad just nu.
Men visst är jag en "catch". Jag är ju helsvensk i nyllet! Och inte för att det har någon betydelse, men jag råkar också ha dubbel medborgarskap i Sverige och USA. Vilken arbetsgivare skulle inte vilja ha mig?! Kruxet är att hitta ett jobb som passar mig,och ta igenom mig intervjun, osv. Antar att ett jobb är inte garanterat. Så många hinder jag måste gå igenom jämfört med hörande, så klart. Jag kanske bara tänker så här för att jag är heldeppad och är mitt i ett medelivskris. Jo, jag är deppad. Går på KBT just nu, men det kanske inte hjälper, men sen har jag ju nyss börjat KBT behandling.
Hur kan jag flytta tillbaka till Sverige? Vill inte flytta tillbaka till Sverige utan jobb.
Thank you for reading (and burn after reading!)
submitted by throwawayyyyyy682 to sweden [link] [comments]


2019.06.13 22:39 lanehallen SMS-lån

Vi erbjuder SMS-lån till låg ränta!

Hos oss har vi 80 st långivare, banker och kreditgivare! De flesta utav dessa 80 långivare erbjuder SMS-lån och detta till en bra ränta genom vår tjänst där ni kan jämför alla erbjudanden utav SMS-lån! Vi vet ingen i Sverige som har så heltäckande av lånegivare därav täcker ni upp alla erbjudanden som finns på den svenska marknaden!

Lån genom Lånehallen.se

För oss på Lånehallen.se är det viktigt att vi har en så heltäckande erbjudande utav långivare som det bara går! Många konkurrenter har endast ett fåtal långivare vilket inte gynnar er som låntagare. Ni som kund ska ha tillgång till alla långivare inom SMS-lån eller Snabblån som det även kallas. Genom vår heltäckande tjänst kan ni jämföra Ränta, Effektiv ränta, Återbetalningstid och Månadskostnad hos varje långivare vi listar!
Ta god tid på er när ni går igenom listan utav SMS-lån och klicka gärna er vidare in på respektive långivares hemsida för att titta om ni finner något extra som ni tycker är intressant som vi trotts daglig uppdateringar inte lyckats fånga upp. Samt, det

Tydlig prisbild

För oss på Lånehallen.e är det viktigt med en tydlig prisbild för er som ska ta ett SMS-lån. Oavsett om det är en låg ränta eller hög ränta så ska det vara tydligt för dig som jämför de olika kreditgivarna.

Hur mycket pengar får jag låna?

Varje lånegivare har sin egen gräns för hur mycket du kan låna! Långivarna gör en bedömning utifrån varje ansökan och blir en individuell bedömning. Du får besked direkt på skärmen när du ansöker online, och det ända du behöver ha tillgång till är ditt Bankid, som vanligast brukar vara Mobilt BankID, men vanligt BankID fungerar bra även det. Du fyller i hur mycket du vill låna och långivaren tar ställning till om du kan låna den summan, alt. sätter en gräns på hur mycket pengar du kan låna.

När får man pengarna?

Ditt SMS-lån betalas vanligtvis ut direkt efter godkänt ansökan. Vissa kreditgivare kan ha specifika villkor för utbetalningen, så vid ansökan läser du även av när du får pengarna utbetalt (brukar gå väldigt fort, inom 60 minuter /1 tim). SMS-Lån eller Snabblån kan du ansöka om under dygnets alla timmar, och alla dagar i veckan. Dvs. det är dygnet runt (24/7). Lånebeskedet ska inte vänta på sig utan går undan. under ordinarie öppettider, men det går naturligtvis bra att ansöka dygnet runt. Du får alltid lånebesked direkt oavsett vilken tid du ansöker när du vill låna pengar snabbt.

SMS-lån ifrån utlandet

Med Snabblån/Sms-lån kan du ansöka om ett större eller mindre lån vart du än befinner dig i Sverige eller i världen. Det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en mobiltelefon (smartphone) uppkopplad till internet och ditt BankId så klart.

SMS-lån helg?

Ja, vi har långivare och kreditgivare som behandlar din låneansökan under helgen. Likaså storhelger och röda dagar.

SMS-lån utbetalning direkt

Ja, många utav våra långivare och Kreditgivare har utbetalning där pengarna betalas ut direkt på kontot.

SMS-lån utbetalning helg?

Många av våra långivare betalar ut pengar under helgen (lördag & söndag), inklusive storhelger och röda dagar. Pengar betalas ut direkt på kontot även på lördagar och söndagar.

SMS-lån utan inkomst

Flera utav våra långivare för Snabblån eller SMS-Lån lånar även ut pengar utan inkomst. Du finner vilka i vår lista. Det räcker med att du har en låg deklarerad inkomst för att kunna låna pengar direkt och få det utbetalt på kontot direkt.
Många av våra kreditgivare vet att att det tar tid att samla på sig deklarerad inkomst hos skatteverket eller hos kreditupplysning-företag. Detta är något som våra långivare tar hänsyn till och är en fördel vid SMS-lån även kallat Microlån. Vid Privatlån ställs oftare högre krav vilket inte är lika vanligt vid mindre lån via Microlån eller SMS-lån. Din betalningsförmåga utgår därför inte helt utifrån din deklarerade inkomst. Den deklarerade årsinkomsten har betydelse men ger inte den sanna bilden på din återbetalningsförmåga när du ansöker om SMS-lån online.

Gratis jämförelse av SMS-lån

En ansökan ska vara kostnadsfri och det ska vara gratis att jämföra lån genom Lånehallen.se. Du jämför och ansöker om det lån som du tycker passar dig kring ränta, återbetalningstid och lånesumma.

Bedömning av återbetalningsförmåga

När du ansöker om lån görs alltid en kreditprövning i samband med att du fyller i ansökningsformuläret. Hur denna bedömning görs är olika mellan de olika långivarna och inget vi kan beskriva i detalj. Men SMS-lån, Snabblån eller Microlån bedöms inte lika hårt som t.ex. ett sedvanligt lån hos Bank eller ett normalt privatlån. Man gör en samlad bedömning med hjälp utav ett kreditupplysningsföretag och de uppgifter du lämnar vid ansökan. Du kan ofta låna pengar med en betalningsanmärkning då summan pengar du lånar inte är lika hög som vid ett privatlån och en betalningsanmärkning inte betyder att du har en låg kreditvärdighet.

SMS-lån utan UC

Många utav våra långivare använder inte sig utav UC (upplysningscentralen) vid behandling utav ansökan av SMS-lån. Man använder sig ofta utav andra kreditupplysningsföretag. När ni ansöker om SMS-lån kan ni läsa hos respektive långivare hur de tar inte uppgifter, t.ex. via annat kreditupplysningsföretag.

Åldersgräns & Krav

Du måste vara minst 18 år gammal för att ansöka om SMS-lån och få det beviljat. Likaså måste du trots goda villkor ha en bra återbetalningsförmåga samt vara Svensk medborgare och bosatt i Sverige.
Tänk på att pengar du lånar genom ett snabblån eller SMS-lån ska betalas tillbaka. Låna därför inte mer än nödvändigt och undvik att låna om du inte behöver pengarna, då du annars kan sätta dig i en besvärlig situation ekonomiskt.

När får jag pengarna på kontot?

Så fort ansökan är beviljad betalas pengarna i regel ut direkt. Det som kan ha betydelse är vilken bank du använder dig utav. Har du bankkonto hos någon utav de stora Bankerna i Sverige går det fort. Har du konto hos en mindre känd Bank kan det ta tid beroende på hur fort pengarna kan tas emot av Banken. Annars brukar det gå inom en timme beroende på Bank oavsett dag. Men läs hos respektive långivare om deras utbetalningsrutin vid godkänd låneansökan.

Olika varianter utav sms-lån

Kärt barn har många namn sägs det! Det är samma sak med SMS-lån. Det går under flera benämningar, bl.a:
Historiskt var det Sveriges banker som skötte utlåning utav pengar, stora som små summor. Detta har idag förändrats och Bankerna sköter mest större summor som Fastighetsaffärer mm. De mindre summorna sköts idag till stor del utav kreditgivare inom segmentet SMS-lån. Det är mindre summor mellan 500 kr och 50 000 kr. Det går fort att låna och pengarna betalas som regel ut direkt på kontot. Det som däremot är nackdel med denna typ av lån är att räntan ofta är högre än t.ex. ett Privatlån. Detta vägs upp utav att det är mindre summor man lånar och har snabbare återbetalningstid och att utbetalningen sker omgående.

Hur ansöker man om SMS-lån?

När du går igenom alla våra långivare kommer du finna några du är mer intresserad utav. Kanske är det räntan eller återbetalningstiden du tycker är bäst! När du klickar på den långivare du vill ansöka hos, kommer du att komma till ett formulär som är utformat för att du ska kunna ansöka om lånet. Det är inte några konstiga uppgifter, utan du fyller i formuläret som tar någon minut, och bekräftar låneansökan via ditt BankID på dator eller Mobilt BankID på din telefon. Alla långivare inom snabblån har olika tillvägagångssätt men vanligast är att du får besked direkt på skärmen.

SMS-lån ränta

📷Räknat i procent kan SMS-lån landa på hundratals procent. Däremot blir inte den slutliga kostnaden så stor. T.ex. lånar man 1500 kr med en återbetalningstid på 30 dagar då kommer lånet att kosta ungefär 150 kr i slutändan. Dvs du kommer då att få betala tillbaks 1650 kr. Betalar du inte tillbaka enligt avtal kommer lånet att kosta dig mycket pengar. Dröjsmålsränta och förseningsavgift tillkommer direkt om du inte betalar enligt uppgjord återbetalningsplan. Se därför till att betala tillbaka enligt ö.k. och att hålla belåningstiden så kort som möjligt. Något ni bör ha koll på är att en uppläggningsavgift eller startavgift höjer den effektiva räntan väldigt mycket. Även om det är en engångsavgift försök att finna ett SMS-lån utan avgift som uppläggningsavgift eller startavgift.

Räntefritt SMS-lån

Vissa kreditgivare och långivare hos Lånehallen.se erbjuder dig kostnadsfria lån under en kortare period, oftast upp till en månad. Det innebär att du som kund har möjlighet att ta ett gratis sms-lån om du betalar tillbaks inom en månad. Det resulterar då i en effektiv ränta på 0%.

Konsumentverket & Finansinspektionen

De långivare som lånar ut pengar er mot konsumenter genom SMS-lån måste finnas registrerade hos Finansinspektionen. kreditgivarna måste även söka tillstånd och bli godkända hos myndigheten för att få bedriva utlåning genom SMS-lån. Mycket utav Finansinspektionens roll är även att förhindra penningtvätt genom SMS-lån.
När registrering finns hos Finansinspektionen behövs även tillsyn, vilket sköts utav Konsumentverket. Dvs. tillsyn utav långivarnas kreditprövning och marknadsföring sköts utav konsumentverket.
Många utav våra långivare betalar ut 7 dagar i veckan inkl. storhelger som midsommarafton, Julafton och nyårsafton.
submitted by lanehallen to u/lanehallen [link] [comments]


2019.05.24 00:21 lanehallen Likviditet, vad är det? Vi förklarar!

Likviditet, vad är det? Vi förklarar!
Vad är Likviditet? Vi förklarar!
Likviditet är ett ord som kan användas i flera sammanhang för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter.

Betydelse:
Likviditet är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Jämför likvida medel, soliditet. Har man möjlighet att betala sina skulder i tid är man likvid, illikvid är det motsatta förhållandet.

Förklaring:
Aktiebolag förväntas av ägarna att hålla en likviditet som är tillräckligt hög för att de ska kunna bedriva sin verksamhet, men inte så hög att den bromsar avkastningen. Stor tillgång till likvida medel ger ökad säkerhet att ett bolag ska kunna fullfölja sina åtaganden och därmed fortleva på kort och lång sikt. Å andra sidan är den enda förväntade avkastningen på ett innehav av kontanter eller likvida medel den ränta som bankkontot ger. Normalt förväntar sig ägarna en högre avkastning på investerade medel än så vilket skapar incitament för företagsledningen att optimera likviditeten och inte hålla en onödigt hög kassanivå. Likviditeten kan ökas med hjälp av lån och nyemissioner, och minskas genom amorteringar, aktieutdelning och investeringar. Företag arbetar vanligen med likviditetsprognoser för att förutse in- och utflöde av likvida medel och säkerställa att det finns en tillräcklig buffert för kända och okända händelser. Företag arbetar även aktivt med likviditet genom att sträva efter att få gynnsamma betalningsvillkor. Generellt är det fördelaktigt att kunna betala sina skulder så sent som möjligt och få in betalningar för utestående fordringar så fort som möjligt. Det är också en förhandlingsfråga när det gäller ett villkor för ett företags finansiering från finansinstitut för rörelsen eller enskilda investeringar. Ett sätt att spara likviditet kan vara leasing där ett företag betalar leasingavgift under en avtalad period men slipper den initiala investeringskostnaden.

Med likviditet kan även avses en tillgångs relativa likviditet, det vill säga möjligheten att snabbt omsätta en tillgång i rena pengar. Bankkontomedel är en mer likvid tillgång än exempelvis kundfordringar som i sin tur är mer likvida än exempelvis byggnader.

Finansiella marknaden:
Likviditet på en finansiell marknad beskriver hur väl handelsflödet fungerar för ett eller flera värdepapper. Om det finns en stor kvantitet till försäljning är det enkelt för köpare att hitta ett acceptabelt anbud, och likviditeten är då god. Vid en likviditetskris finns det få eller inga öppna anbud, antingen på köp- eller säljsidan vilket innebär att handelsflödet för värdepapper stannar upp och marknaden inte längre är likvid. På många marknader finns det särskilda aktörer, market makers, som ser till att det finns tillräcklig likviditet i handeln av ett värdepapper.


https://preview.redd.it/wuz6z66me1031.png?width=1080&format=png&auto=webp&s=055552aeefa3af6791751b3c459b00c79d49b302
När vi förklarar detta ord har vi till stor del använt Wikipedia som källa.
submitted by lanehallen to u/lanehallen [link] [comments]


2019.05.15 23:13 attfinnasanningen Dagens lögner – Kritik mot att Moderaterna i Stockholm vill avskaffa public service

Ibland så tänker politiker rätt och man kan känna ett hopp om framtiden. Som nu när moderaterna kom med förslaget att lägga ned ”public service” som inte gör något annat än socialistisk propaganda och ljuger för svenska folket. Sedan man var liten så har man blivit indoktrinerad i deras socialistiska ideologi. SVT och SR blivit ett tillhåll för marxister miljöpartister som hatar väst och marknadsekonomi.
De har gjort många barnprogram som är tydligt vänsterorienterade, för att indoktrinerar små barn att bli socialister. Ett exempel är jag själv som hade så svårt i början när jag började söka att inse hur mycket som faktiskt inte är sant i det man lärt sig som liten. Det var en jobbig tid att tvingas börja tänka om och lämna det gamla inlärda sättet att tänka. De har gjort att många tyvärr tror att socialism är den enda rätta väg och sanning. De ar fått många att tror att socialism kämpar för något bra och alla tycker som dom, vilket inte är fallet. Socialism är en ideologi som majoriteten hade ratat utan denna indoktrinering och om de hade fått veta och förstå vad som är fel med socialism så hade vänstern och miljöpartiet betraktats som små extremistpartier som inte många hade röstat på. De hade haft samma position som nazism och fascism vilket de borde få. Med tanke på hur de faktiskt ser på folk och att de är intoleranta mot andras åsikter samt om de får makten så leder det till en katastrof både för samhället och ekonomiskt med ett enormt lidande för majoriteten.
Så här skriver DN om deras ”konkurrent”
Kritik mot att Moderaterna i Stockholm vill avskaffa public service: ”Ett förslag i Trumps anda”
https://www.dn.se/kultur-noje/kritik-mot-att-moderaterna-i-stockholm-vill-avskaffa-public-service-djupt-olyckligt/
”I helgen röstade Moderaterna i Stockholms län igenom ett förslag om att helt avskaffa public service, alltså Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.
Beslutet möter nu hård kritik från medieforskare.
– Det är ett antidemokratiskt förslag i Donald Trumps och Steve Bannons anda, säger Ester Pollack, docent i journalistik vid Stockholms universitet.”
Intressant att man tar hjälp av en ”expert” som har de rätta åsikterna och påstår i vanlig ordning en massa lögner. Sedan tar man upp och jämför med Trump. För det är inte ett antidemokratiskt beslut att stänga en så vinklad nyhetsrapportering som SVT SR har. Om de var demokratiska så skulle de låta båda sidor höger och vänster komma fram och synas lika mycket. Det gör det inte idag utan man ser ofta en väldigt ensidig rapportering. Ett exempel på är att man rapporterar högern och Trump som onda och inte låter de som är positiva till Trump komma fram.
Mer lögnaktiga påståenden
” – Ur ett demokratiskt perspektiv är det centralt att medierna bidrar till att människor är välinformerade om politik och samhälle, säger han.”
Hade SVT och SR gjorts sitt jobb att informera svenska folket med fakta och sanning så hade detta stämt men idag så är detta ett lögnaktigt påstående.
” – Forskning visar både att public service har ett större och bredare utbud av program som handlar om politik och samhälle än vad kommersiella kanaler har, och att public service har tydligare och starkare effekter på människors politiska intresse och deras kunskaper om aktuella samhällsfrågor än vad kommersiella kanaler har.”
Knappast sant att statlig TV innehåller mer fakta än kommersiell TV. Det kunde varit så om de hade skrivit fakta och inte också varit så agendadriven som de är idag.
” – Med andra ord bidrar public service både direkt och indirekt till ett större utbud av program – och till människors kunskaper – om politik och samhälle, säger han.”
Skulle vilja se bevis på det men som det är idag så stämmer inte det.
” – Vi lever i en samtid där stora globala företag utan något som helst publiceringsansvar skördar stora framgångar – och där det blivit allt svårare att skilja mellan information och desinformation, sanning respektive lögn.”
Det har ingen betydelse om kanalen är privat eller statlig, för de handlar mer om vad de skriver om och om de har en agenda. Det finns bevis på att både statliga och kommersiella media ljuger. Medan mindre kanaler som ofta skriver sanningen som media undviker. Det är inte ovanligt att de sajter som skriver sanningen anklagas för att vara högerextrema och rasistiska. Målet med dessa anklagelser är att få folk att undvika dessa och därmed enbart lyssna på de etablerade mediabolagen. För vad skulle de göra om vanligt folk började inse att de blivit lurade av dessa medier.
”Att i en sådan situation arbeta för att avskaffa SVT, SR och UR är i ett demokratiskt perspektiv totalt oansvarigt.”
Att stänga ner SVT, SR och UR utgör inte ett hot mot demokratin. Men SVT, SR och UR och all annan media som ljuger och bedrar utgör ett hot för individer både unga som äldre får felinformation om vad som händer och därmed fattar fel beslut när de röstar. Det är detta som utgör det verkliga hotet mot demokratin. Som ett exempel varför låter inte media att de som inte tror på global uppvärmning komma till talls, mer utan de syns inte, utan den informationen får man själv leta upp vilket majoriteten inte gör. Det handlar om att individen ska få en ärlig bild av vad som är sant, att få inblick i båda sidors fakta och information och därefter kunna fatta egna beslut, efter vad man tycker eller anser är sant och rätt. Det är det som egentlig demokrati och yttrandefrihet handlar om.
Det är de etablerade medier oavsett om de är statliga eller kommersiella som vill stänga ner yttrandefriheten och därmed demokratin. Inte de små media sajter som skriver om det som de stora bolagen undviker att ta upp oavsett vad det avser.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2019.03.25 15:06 juridikhjalpen Stora brister samt motsägande info avseende befogenheter att kontrollera förskott på arv!

Vänligen håll er till ämnet. Starta annars ny tråd.

Sammanfattning:

Om laglottsberättigad arvinge finns, ska, där delägare begär det, i bouppteckningen uppgift lämnas om vad arvinge eller hans avkomling av den döde mottagit i förskott eller eljest såsom gåva (ÄB 20 kap, 5 §, 3 st.). Men om någon enskild dödsbodelägare emotsäger sig att uppgifter hämtas ut från Skatteverket och banker avseende banktransaktioner tillbaka i tiden för att just kunna kontrollera förskott på arv så kan man inte få ut dessa uppgifter (enligt en källa) annat än att den som vill ha ut uppgifterna själv måste begära att Tingsrätten tillsätter en boutredningsman samt:
 1. Den som vill ha detta utrett själv måste betala ansökningsavgiften till Tingsrätten på 900 kr.
 2. Om inte inte kostnaderna för boutredningsmannen täcks av dödsboet och det utredningen evenuellt inbringar avseende förskott på arv så måste den som ville ha detta utredd betala kostnaderna personligen.
Det finns alltså ingen möjlighet att utan ganska stora kostnader ens kunna börja bilda sig en uppfattning om huruvida det förekommit förskott på arv, och även om man på goda grunder vet att det förekommit stora belopp som förskott på arv så kan man inte ändå inte bilda sig en uppfattning om hur tydligt detta går att bevisa. Inte heller kan man inför ett möte med en jurist presentera något konkret underlag för att få hjälp att bedöma om det är värt att försöka driva detta juridiskt. Dvs det är förenat med stora kostnader att ens ta reda på vilka konkreta underlag det finns i form av banktransaktioner, ev. fullmakter att sköta den avlides ekonomi i slutet av dennes liv (t ex av anhörig som "fått"(?) stora gåvor i slutet av den avlidnes liv).
Är det inte självklart att en enskild dödsbodelägare ska kunna få ut t ex banktransaktioner tillbaka i tiden om det kan visas att det med stor sannolikhet har förekommit förskott på arv samt kanske även förekommit ogentligheter avseende sysslomannaskap och egna uttag från den avlidnes konton? Tydligen inte?

Jag har fått lite olika uppgifter från jurister samt handläggare på Skatteverket om vad som krävs för att få ut uppgifter från banker (banktransaktioner tillbaka i tiden) och Skatteverket (deklarationer och kontrolluppgifter):
 1. En handläggare på Skatteverket har svarat att om jag bifogar en bouppteckning som visar att jag är dödsbodelägare, samt kan visa att jag har behov av uppgifterna, så får jag ut deklarationer och kontrolluppgifter tillbaka i tiden (då de då på något sätt förutsätter att samtycke finns från övriga dödsbodelägare...). Om de då dock istället har kännedom att att sådant samtycke inte finns så får jag inte ut uppgifterna även om jag bifogar en bouppteckning som visar att jag är dödsbodelägare... Jag kan också få ut uppgifterna om jag skickar in en skriftlig begäran som undertecknats av samtliga dödsbodelägare. Samma handläggare säger dock att om om övriga dödsbodelägare inte samtycker till att begära ut uppgifterna så tyckte handläggaren att jag ändå skulle skicka in begäran med bara min underskrift så görs det en prövning av mitt behov av uppgifterna som hon ansåg vara starkt. Då kan det ändå bli så att jag bedöms ha rätt att få ut uppgifterna. (Allt detta sagt av samma handläggare alltså.) Dock fick jag ändå inte ut uppgifterna med sådant brev underskrivet av bara mig med motiveringen att jag inte hade en fullmakt från samtliga dödsbodelägare och med hänvisning till 27 kap. 1 § offentlighets- och sekreteslagen. Kravet på fullmakt gäller oavsett vad syftet med begäran är enligt denna handläggare.
 2. De uppgifter jag har fått av jurister jag pratat kort med på telefon är lite olika: • "Om du har en vidimerad kopia av bouppteckningen så kan du få ut uppgifter du kan motivera för utredning av förskott på arv." • En annan jurist sa att det krävs att jag bifogar bouppteckningen i original.
 3. Dock sägs nedan bl a: "Om banken ska kunna lämna ut uppgifter om den avlidnes bankaffärer till en enskild dödsbodelägare krävs att denne kan visa sig ha ett befogat ekonomiskt intresse av uppgifterna. Behovet av uppgifter ska förklaras särskilt i en skriftlig begäran." https://www.konsumenternas.se/spara/fakta/om-dodsbon/kontakten-med-banken-vid-dodsfall
Sammanfattningsvis kan man väl säga att det är rörigt och motsägelsefullt avseende vad som verkligen gäller här. Vart ska man hänvisa om man vill överklaga ett avslag om man kan motivera att man har starka skäl och behov av att få ut uppgifterna?

Källor och kommentarer

Lagrumshänvisningar:

ÄB 20 kap, 5 §, 3 st.: "Är bland delägarna laglottsberättigad arvinge, skall, där delägare begär det, i bouppteckningen uppgift lämnas om vad arvinge eller hans avkomling av den döde mottagit i förskott eller eljest såsom gåva, så ock om gåva som den efterlevande maken, dennes avkomling eller universell testamentstagare mottagit av den döde; och skall tillika uppgivas vad arvinge i förskott erhållit av efterlevande makens giftorättsgods. Vad nu är sagt skall ej gälla, där fråga är om sedvanliga skänker vilkas värde icke står i missförhållande till givarens villkor. Lag (1993:932)."
Men det står alltså inget om vilka möjligheter som ges för en enskild dödsbodelägaren att kontrollera om det en annan dödsbodelägare säger stämmer.

ÄB 19 kap, 1 §, 1 st.: "Då dödsbodelägare begär det, skall rätten förordna, att egendomen skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handha förvaltningen. "
Detta är alltså den möjlighet som otvivelaktigt finns för en enskild dödsbodelägare att utreda dödsboet med uppgifter från banker och skatteverket. Dock är det som sagt dyrt och man verkar eventuellt inte ha några som helst möjligheter dessförinnan att få ut uppgifter för att kunna få hjälp att bedöma chanserna för en lyckad process.

ÄB 19 kap, 3 §, 1 st.:"Ett val av boutredningsman ska göras så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av utredningen."

ÄB 19 kap, 3 §, 2 st.: "En delägare får utses till boutredningsman."
Min kommentar: Dvs en delägare i dödsboet? Knappast om dödsbodelägarna inte är överens i alla fall.

ÄB 19 kap, 1 §, 2 st.:"Boutredningsmannen äger av dödsboet erhålla skäligt arvode ävensom ersättning för sina kostnader. Lämnar boet ej tillgång, skall sådan gottgörelse gäldas av den på vars ansökan förordnandet meddelats. Äro flera betalningsskyldiga, svara de en för alla och alla för en."

Doktrin:

Ekonomisk Familjerätt (upplaga 9 - 2016), sid 139-140: "En bröstarvinge, som vill göra krav gallande mot en gåvotagare, ska vacka talan inom ett år från det att (huvud)bouppteckningen avslutades, 7:4 2 st AB. Frågan är om inte regeln är väl sträng mot den laglottsberättigade arvingen, eftersom det inte alltid går att få fram uppgifter om gåvor. Det finns visserligen en regel i 20:5 3 st AB som säger att, om delägare begär det, ska uppgift lämnas om vad arvinge (eller avkomling) tagit emot som förskott eller eljest som gåva; även gåvor till efterlevande make och dennes avkomling och till universell testamentstagare ska redovisas. Men begränsningen är att regeln i stort sett tar sikte på dödsbodelägare. Om en gåva lämnats till någon annan utanför denna krets, måste det vara betydligt svårare att få reda på den; i sådana fall har den laglottsberättigade arvingen ingen hjälp av regeln och mot den bakgrunden kan det vara problematiskt att tidsfristen i 7:4 2 st AB ska räknas från huvudbouppteckningen."
Men som sagt, hur kan man kontrollera att uppgifterna som dödsbodelägare lämnar om gåvor stämmer om man inte får begära ut underlag som bekräftar uppgifterna utan alla dödsbodelägares samtycke?

Juridiska sidor på nätet:

Kan en dödsbodelägare, utan de andra dödsbodelägarnas samtycke, kräva ut den avlidnes bankuppgifter? I så fall, vilken typ av uppgifter?
"Vad kan en enda dödsbodelägare begära ut, utan de andras samtycke?
En något svårare fråga är om en enda av flera dödsbodelägare på eget bevåg kan begära ut bankuppgifter om dig. Det står klart att en enskild dödsbodelägare kan ha ett legitimt intresse av att begära ut bankuppgifter samtidigt som de andra dödsbodelägarna är motvilliga. Detta följer framför allt av reglerna om förskott på arv.
Eftersom det som sagt inte finns några regler som närmare anger vad som gäller är det svårt att närmare bedöma din fråga. Det finns dock lite andra hållpunkter som kan bidra till ett svar.
I den juridiska litteraturen har det uttalats att då det finns flera dödsbodelägare har inte en enskild dödsbodelägare obegränsad rätt att få kunduppgifter om dödsboet eller som rör förhållandet till en person som är avliden. Uppgifter kan dock lämnas till en enskild dödsbodelägare om denne kan visa att uppgifterna har sådan betydelse att det påverkar hens ekonomiska intresse i dödsboet. "
"Uppgifter kan dock lämnas till en enskild dödsbodelägare om denne kan visa att uppgifterna har sådan betydelse att det påverkar hens ekonomiska intresse i dödsboet." Vid förskott på arv så finns naturligtvis sådant intresse, men ändå finns det på otaliga ställen skrivet att man ändå inte kan få ut sådana uppgifter om inte alla dödsbodelägare är överens. Vilka hänvisningar till rättskällor ska man göra för att kräva sin rätt att begära ut sådana uppgifter i så fall?

https://www.konsumenternas.se/spara/fakta/om-dodsbon/kontakten-med-banken-vid-dodsfall:
"Om banken ska kunna lämna ut uppgifter om den avlidnes bankaffärer till en enskild dödsbodelägare krävs att denne kan visa sig ha ett befogat ekonomiskt intresse av uppgifterna. Behovet av uppgifter ska förklaras särskilt i en skriftlig begäran. En godtagbar förklaring kan exempelvis vara att uppgifterna behövs för att kunna bedöma om förskott på arv har utgått eller det har förekommit oegentligheter. Banken får endast lämna de uppgifter som behövs för att tillgodose det intresse som dödsbodelägaren har anfört."
Som sagt, vart hänvisar man då om man får avslag trots befogat ekonomiskt intresse?


submitted by juridikhjalpen to Juridik [link] [comments]


2019.03.25 14:55 juridikhjalpen Stora brister samt emotsägande info avseende befogenheter att kontrollera förskott på arv!

Vänligen håll er till ämnet. Starta annars ny tråd.

Sammanfattning:

Om laglottsberättigad arvinge finns, ska, där delägare begär det, i bouppteckningen uppgift lämnas om vad arvinge eller hans avkomling av den döde mottagit i förskott eller eljest såsom gåva (ÄB 20 kap, 5 §, 3 st.). Men om någon enskild dödsbodelägare emotsäger sig att uppgifter hämtas ut från Skatteverket och banker avseende banktransaktioner tillbaka i tiden för att just kunna kontrollera förskott på arv så kan man (enligt vissa källor) inte få ut dessa uppgifter annat än att den som vill ha ut uppgifterna själv måste begära att Tingsrätten tillsätter en boutredningsman samt:
 1. Den som vill ha detta utrett själv måste betala ansökningsavgiften till Tingsrätten på 900 kr.
 2. Om inte inte kostnaderna för boutredningsmannen täcks av dödsboet och det utredningen eventuellt inbringar avseende förskott på arv så måste den som ville ha detta utredd betala kostnaderna personligen.
Det finns alltså ingen möjlighet att utan ganska stora kostnader ens kunna börja bilda sig en uppfattning om huruvida det förekommit förskott på arv, och även om man på goda grunder vet att det förekommit stora belopp som förskott på arv så kan man inte ändå inte bilda sig en uppfattning om hur tydligt detta går att bevisa. Inte heller kan man inför ett möte med en jurist presentera något konkret underlag för att få hjälp med att bedöma om det är värt att försöka driva detta juridiskt. Dvs det är förenat med stora kostnader att ens ta reda på vilka konkreta underlag det finns i form av banktransaktioner, ev. fullmakter att sköta den avlides ekonomi i slutet av dennes liv (t ex av anhörig som "fått"(?) stora gåvor i slutet av den avlidnes liv).

Jag har fått lite olika uppgifter från jurister samt handläggare på Skatteverket om vad som krävs för att få ut uppgifter från banker (banktransaktioner tillbaka i tiden) och Skatteverket (deklarationer och kontrolluppgifter):
 1. En handläggare på Skatteverket har svarat att om jag bifogar en bouppteckning som visar att jag är dödsbodelägare, samt kan visa att jag har behov av uppgifterna, så får jag ut deklarationer och kontrolluppgifter tillbaka i tiden (då de då på något sätt förutsätter att samtycke finns från övriga dödsbodelägare...). Om de då dock istället har kännedom att att sådant samtycke inte finns så får jag inte ut uppgifterna även om jag bifogar en bouppteckning som visar att jag är dödsbodelägare... Jag kan också få ut uppgifterna om jag skickar in en skriftlig begäran som undertecknats av samtliga dödsbodelägare. Samma handläggare säger dock att om om övriga dödsbodelägare inte samtycker till att begära ut uppgifterna så tyckte handläggaren att jag ändå skulle skicka in begäran med bara min underskrift så görs det en prövning av mitt behov av uppgifterna som hon ansåg vara starkt. Då kan det ändå bli så att jag bedöms ha rätt att få ut uppgifterna. (Allt detta sagt av samma handläggare alltså.) Dock fick jag ändå inte ut uppgifterna med med sådant brev underskrivet av bara mig med motiveringen att jag inte hade en fullmakt från samtliga dödsbodelägare och med hänvisning till 27 kap. 1 § offentlighets- och sekreteslagen. Kravet på fullmakt gäller oavsett vad syftet med begäran är enligt denna handläggare.
 2. De uppgifter jag har fått av jurister och banktjänstemän jag pratat kort med på telefon är lite olika avseende möjligheter att få ut uppgifter från banker: • "Om du har en vidimerad kopia av bouppteckningen så kan du få ut uppgifter du kan motivera för utredning av förskott på arv t ex." • En annan jurist sa att det krävs att jag bifogar bouppteckningen i original.
 3. Nedan sägs bl a: "Om banken ska kunna lämna ut uppgifter om den avlidnes bankaffärer till en enskild dödsbodelägare krävs att denne kan visa sig ha ett befogat ekonomiskt intresse av uppgifterna. Behovet av uppgifter ska förklaras särskilt i en skriftlig begäran." https://www.konsumenternas.se/spara/fakta/om-dodsbon/kontakten-med-banken-vid-dodsfall. Så här verkar det alltså endast krävas att man har ett befogat ekonomiskt intresse...
Sammanfattningsvis kan man väl säga att det är rörigt och emotsägelsefullt avseende vad som verkligen gäller här. Vart ska man hänvisa om man vill överklaga ett avslag (från Skatteverket respektive banker) om man kan motivera att man har starka skäl och behov av att få ut uppgifterna?

Källor och kommentarer

Lagrumshänvisningar:

ÄB 20 kap, 5 §, 3 st.: "Är bland delägarna laglottsberättigad arvinge, skall, där delägare begär det, i bouppteckningen uppgift lämnas om vad arvinge eller hans avkomling av den döde mottagit i förskott eller eljest såsom gåva, så ock om gåva som den efterlevande maken, dennes avkomling eller universell testamentstagare mottagit av den döde; och skall tillika uppgivas vad arvinge i förskott erhållit av efterlevande makens giftorättsgods. Vad nu är sagt skall ej gälla, där fråga är om sedvanliga skänker vilkas värde icke står i missförhållande till givarens villkor. Lag (1993:932)."

ÄB 19 kap, 1 §, 1 st.: "Då dödsbodelägare begär det, skall rätten förordna, att egendomen skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handha förvaltningen. "

ÄB 19 kap, 3 §, 1 st.:"Ett val av boutredningsman ska göras så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av utredningen."

ÄB 19 kap, 3 §, 2 st.: "En delägare får utses till boutredningsman."
Min kommentar: Dvs en delägare i dödsboet?

ÄB 19 kap, 1 §, 2 st.:"Boutredningsmannen äger av dödsboet erhålla skäligt arvode ävensom ersättning för sina kostnader. Lämnar boet ej tillgång, skall sådan gottgörelse gäldas av den på vars ansökan förordnandet meddelats. Äro flera betalningsskyldiga, svara de en för alla och alla för en."

Doktrin:

Ekonomisk Familjerätt (upplaga 9 - 2016), sid 139-140: "En bröstarvinge, som vill göra krav gallande mot en gåvotagare, ska vacka talan inom ett år från det att (huvud)bouppteckningen avslutades, 7:4 2 st AB. Frågan är om inte regeln är väl sträng mot den laglottsberättigade arvingen, eftersom det inte alltid går att få fram uppgifter om gåvor. Det finns visserligen en regel i 20:5 3 st AB som säger att, om delägare begär det, ska uppgift lämnas om vad arvinge (eller avkomling) tagit emot som förskott eller eljest som gåva; även gåvor till efterlevande make och dennes avkomling och till universell testamentstagare ska redovisas. Men begränsningen är att regeln i stort sett tar sikte på dödsbodelagare. Om en gåva lämnats till någon annan utanför denna krets, måste det vara betydligt svårare att få reda på den; i sådana fall har den laglottsberättigade arvingen ingen hjalp av regeln och mot den bakgrunden kan det vara problematiskt att tidsfristen i 7:4 2 st AB ska räknas från huvudbouppteckningen."
Min kommentar: Men som sagt, hur kan man kontrollera att uppgifterna som dödsbodelägare lämnar om gåvor stämmer om man inte får begära ut underlag som bekräftar uppgifterna utan alla dödsbodelägares samtycke?

Juridiska sidor på nätet:

Kan en dödsbodelägare, utan de andra dödsbodelägarnas samtycke, kräva ut den avlidnes bankuppgifter? I så fall, vilken typ av uppgifter?
*"*Vad kan en enda dödsbodelägare begära ut, utan de andras samtycke?
En något svårare fråga är om en enda av flera dödsbodelägare på eget bevåg kan begära ut bankuppgifter om dig. Det står klart att en enskild dödsbodelägare kan ha ett legitimt intresse av att begära ut bankuppgifter samtidigt som de andra dödsbodelägarna är motvilliga. Detta följer framför allt av reglerna om förskott på arv.
Eftersom det som sagt inte finns några regler som närmare anger vad som gäller är det svårt att närmare bedöma din fråga. Det finns dock lite andra hållpunkter som kan bidra till ett svar.
I den juridiska litteraturen har det uttalats att då det finns flera dödsbodelägare har inte en enskild dödsbodelägare obegränsad rätt att få kunduppgifter om dödsboet eller som rör förhållandet till en person som är avliden. Uppgifter kan dock lämnas till en enskild dödsbodelägare om denne kan visa att uppgifterna har sådan betydelse att det påverkar hens ekonomiska intresse i dödsboet. "
"Uppgifter kan *dock lämnas till en enskild dödsbodelägare om denne kan visa att uppgifterna har sådan betydelse att det påverkar hens ekonomiska intresse i dödsboet."*Min kommentar: Vid förskott på arv så finns naturligtvis sådant intresse men ändå finns det på otaliga ställen skrivet att man ändå inte kan få ut sådana uppgifter om inte alla dödsbodelägare är överens. Vilka hänvisningar till rättskällor ska man göra för att kräva sin rätt att begära ut sådana uppgifter i så fall?

https://www.konsumenternas.se/spara/fakta/om-dodsbon/kontakten-med-banken-vid-dodsfall:
"Om banken ska kunna lämna ut uppgifter om den avlidnes bankaffärer till en enskild dödsbodelägare krävs att denne kan visa sig ha ett befogat ekonomiskt intresse av uppgifterna. Behovet av uppgifter ska förklaras särskilt i en skriftlig begäran. En godtagbar förklaring kan exempelvis vara att uppgifterna behövs för att kunna bedöma om förskott på arv har utgått eller det har förekommit oegentligheter. Banken får endast lämna de uppgifter som behövs för att tillgodose det intresse som dödsbodelägaren har anfört."


submitted by juridikhjalpen to u/juridikhjalpen [link] [comments]


2018.09.06 08:48 OedmjuktOenig Diskussion: Vad betyder egentligen Allas Lika Värde?

Såhär i valstugornas tid så har jag försökt utröna vad som egentligen döljer sig bakom den här gamla klyschan. Jag har sedan länge haft mycket svårt att förstå vad det betyder rent konkret, jag är medveten om att det härstammar från första artikeln i FNs deklaration om mänskliga rättigheter som på originalspråk lyder:
"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."
Det första som alla med grundläggande kunskaper i engelska ser är att det är en felöversättningen, och egentligen ingen liten sådan. Dignity betyder värdighet, inte värde som snarast hade översatts med "value". Den svenska versionen har dock aldrig någonsin varit formulerad som "alla människor lika värdighet", dels för att det låter lite konstigt tror jag och dels för att det inte har samma implikationer.
Tillbaka till valstugorna, jag har gått runt till samtliga partier och ett par gånger har "allas lika värde" kommit på tal, varpå jag har stoppat valarbetaren och frågat vad som menas med det. För sakens skull så ska jag säga att jag inte har varit öppen med var jag står och aldrig låtit en enda av dessa diskussioner spåra ur till otrevligheter. Det jag har fått höra när de själva får uttrycka det är att det är en slags paraplyterm för anti-diskriminering, varpå att jag har invänt att det redan är illegaliserat. Könsdiskriminering exempelvis är ju redan förbjudet, så "alla lika värde" måste ju betyda något mer än så? Här någonstans tog det stopp, i min mening pga bristande insikter från valarbetarens sida. Faktum är att jag har hållit på med att utröna betydelsen i det här sedan ganska långt innan valet och frågat privatpersoner som använder det om vad det faktiskt betyder, men aldrig någonsin fått ett ordentligt svar som går till botten med det.
Nu till diskussionsfrågan, om "allas lika värde" går att översätta med "alla människor har i grunden samma värde och ingen bör diskrimineras", hur får man då ihop det med den diskriminering som ett fängelsestraff utgör? Innebär det att man kan förbruka sitt "lika värde"? I så fall så har ju inte alla människor lika värde. I den ursprungliga betydelsen så handlar det ju om värdighet, vilket man kan hävda kan betyda att du även om du har begått brott bör behandlas med ett visst mått värdighet, något som exempelvis kan hävdas saknades i fängelset Guantamo Bay. Om man tar ett annat exempel såsom NMR, hur har dessa samma värde i betydelsen anti-diskriminering? En av de starkaste åsikter och mest torgförda åsikterna som personer som använder allas lika värde i betydelsen anti-diskriminering för att förklara sin personliga ideologi är ju att NMR ska diskrimineras när det kommer till demonstrationsrätten, så tydligen har inte "alla samma värde" eftersom att just NMRs är förbrukat.
Hjälp mig finna svar på det här, vad betyder det här egentligen? Speciellt ni som ställer upp på det och använder det, vad menar ni när ni säger det och framförallt när ni använder det som argument för policybeslut? Sätt gärna in det i en mening så att det blir tydligt! Det är väl inte bara en tom term för att stjäla FNs ethos med en felöversättning?
EDIT: Måste säga att jag är lite missnöjd med svaren, en del som kommenterar verkar vara inne på samma spår som jag, men många verkar fokusera på "equal rights" istället för "equal dignity" och här vill jag påpeka att det inte råder någon tvekan om vad man menar med lika rättigheter. Lika rättigheter omfattar lika förutsättningar att få en viss tjänst, bo i ett visst område osv, något som den svenska felöversättningen inte handlar om då man använder termen "lika värde". Tittar man på den politik som förs under parollen "lika rättigheter" så är inte det samma sak som det som förs under "lika värde". Det jag är ute efter är innebörden av "allas lika VÄRDE", då det är den delen som ställer till det.
För att spetsa till diskussionen lite, hur tror ni att det kan komma sig att någon som lider fundamentala brister i sin förmåga att översätta fick översätta något så tungt som FNs deklaration om MR? I min mening kan det inte vara ett olyckligt sammanträffande, har personlig erfarenhet av arbete med översättning på en oändligt lägre nivå än det här och den här hade aldrig passerat. Jag menar vidare att det är ett resultat av en snillrik strategi från vänsterhåll, man har lyckats kuppa in en betydelse som pekar på "lika utfall" snarare än "lika förutsättningar" medvetet.
submitted by OedmjuktOenig to svenskpolitik [link] [comments]


2018.06.04 19:49 Meior Skogsbrand i Rörbo - svåra förhållanden och brandkåren har fått börja backa sen drygt en timme tillbaka, lite info här

UPPDATERING 9/6 14:39
Alla bränder är nu släckta och räddningstjänsten har avvecklat sin närvaro. Efterkontroll och brandvakt har lämnats över till markägare och privata företag. Jag är på hemmaplan igen och tänker sova i en vecka ungefär..
Stort tack till alla 25 (!) räddningstjänster som var involverade, samt till Hemvärnet och Ledningsregementet, Polisen och alla frivilligorganisationer! Veckan har varit lärorik, och vi har gett betydelse åt uttrycket "I believe most people are good".
Nu - helg.
Tack för mig!
Sammanställning hos Krisinformation.
Undvik spekulationer. Ser mycket snack om anlagda bränder vilket det inte finns någon grund för alls i nuläget. Var källkritiska.
Artiklar:
Sveriges Radio.
DN.
SVT.
Information från 1177 om vad man ska göra om man får besvär av röken.
Bor ni i området, lyssna på radion och undvik området. Då folk evakueras och ni vet med er att ni har möjlighet att husera dessa personer eller eventuella djur, kolla med era lokala kommuner och organisationer, eventuellt kan ni vara till hjälp.
 • Brandområdet är cirka två kilometer lång och strax under en kilometer bred 2.5x2 km, driven av vinden. Man vattenbombar med helikoptrar just nu, och har brandflyg som bevakar spridningen.
 • Området som brinner är mycket nära branden 2014, vilket syns på en del av bilderna.
 • Tre gårdar, Rörbo, Vånkarbo och Månsbo, evakueras i skrivande stund.
 • Frivilliga Resursgrupper i omkringliggande områden har börjat förbereda sig om vi får rycka ut. Just för min grupp verkar det lugnt då vi inte är närmaste. Om ni är med i Sala FRG kan det dock vara dags att börja diskutera sinsemellan (om det inte redan gjorts, antar att er ledning har startat diskussion).
 • Många vill hjälpa till, vilket såklart är bra och beundransvärt, men utan organisation leder det till problem med att man är i vägen för räddningstjänst och organiserade volontärer (resursgrupper med mera).
 • Sprid inte information som ni hört ryktesvägen. Kan ni inte bekräfta den officiella vägar, ta den som inget mer än ett rykte.
 • Respektera eldningsförbuden! Även om ditt område inte har ett officiellt eldningsförbud, tänkt efter en extra gång. Tänk också på att exempelvis motorfordon ofta blir mycket varma, till exempel kan katalysatorn på en bil lätt sätta eld på torrt gräs om man parkerar bilen på ett gräsfält.
Edit 20:00 4/6:
 • Brandområdet är nu 2x2.5km.
 • Försvarsmakten har en helikopter involverad i räddningsarbete. Ingen person är i nuläget känd som i fara.
 • Branden är ännu inte under kontroll, men spridningen är långsammare nu.
Dyker det upp mer info som är relevant så editerar jag in den..
Edit 17:25 5/6:
 • Nu 3-5 brandhärdar. Elden sprider sig med glöd och eldklot som drivs av vinden.
 • Fler boende har evakuerats av Polisen.
 • Polisens avspärrningar är för närvarande:
  Västlig gräns strax väster om Klämstorpet på länsväg 685
  Östlig gräns där länsväg 681 och 686 möts vid Älvkullen
  Nordlig gräns utanför Skillberg på länsväg 681
 • Flygförbud gäller över brandområdet.
Edit: 22:11 5/6:
 • Försvarsmakten vattenbombar med Helikopter 16. Ett 60-tal hemvärnssoldater från 22:a Hemvärnsbataljonen deltar i släckarbetet.
 • En brand uppstod utanför Skultuna (Västerås, ungefär), men har kommit under kontroll sedan dess. Jag hann inte uppdatera där mellan då denna post inte är enda platsen jag samlar information till.
 • Brandhärden vid Broddbo sprider sig österut med vinden och brandförsvaret har svårt att hålla jämna steg. Man hoppas att den svalare temperaturen och högre luftfuktigheten i natt kommer att ge försprång för oss.
 • Polisen har upprättat särskild händelse om bränderna, och misstänker att branden i Broddbo är anlagd. Om du bor i området och har iakttagelser, vänligen kontakta Polisen omgående på 114 14!
Edit: 22:24
 • Det rapporteras nu att att Rörbo, Björnmossen och Helgonmossen är under kontroll. Broddbo är ej under kontroll men med sjunkande temperatur och sol nere bör det bli lättare.
Edit: 11:45 7/6
 • Tidigare rapporter om att bränderna var under kontroll är inte korrekta. Den informationen kom från ansvariga i Stockholm, medan ansvarig på plats i branden rapporterar att det INTE är under kontroll, men inringade.
 • Det brinner nu i skogen i Nässelbo, väster om Möklinta. Brandkår från Möklinta är på plats och flera enheter från Sala är på väg. Helikopter sätts in om behovet bedöms finnas.
Edit: 16:40
 • Ytterligare en brandhärd dök upp utanför Ramnäs om cirka 30x30 meter. Denna är nu inringad och eftersläckning pågår.
 • Uppdaterad karta över Polisens avspärrningar. Försök INTE att åka runt dessa! Ni blockerar i det läget vägar som räddningstjänsten behöver använda utan hinder, och utsätter dessutom er själva för fara!
submitted by Meior to sweden [link] [comments]


2018.01.29 21:12 fREDlig- Borns Hyttegård / Borns Kungsgård

Falun Historia - Borns Hyttegård

Det äldsta fogderesidentet i Falun är Borns Hyttegård. Då Falu Gruva bär smeknamnet "Gamla mormor" borde Born kallas "Gamla morfar".
Namnet:
Namnet varierar i de äldre källorna - Born, Boren, Borwinden är vad jag förstår de vanligaste, men även Båren, hytto Borren, Borrrin Gård, Bors Hyttegård, Bårshyttegårdh, och Bornhyttegård förekommer. Born är antagligen en fornnordisk participform av verbet "bära", i detta fall benämning på en landssträcka där man måste bära båtar eller last mellan två vattendrag, eller vintertid förbi en fors där isen är opålitlig. I Faluns fall kan det syfta på området mellan Varpan och Tisken, eller enligt eget reflektion - över Faluån - Betänk att Faluån är idag bara en liten rännil jämfört med tidigare århundraden. Det ska även ha varit väldigt strömt mellan holmarna och emellertid svårt att ta sig fram med båt.
Jag har fått beskrivet för mig att ån har sträckt sig ända fram emot dagens Stora Torget. (centrum vilar idag till stor del på slagg fraktad från gruvan)
Stadsdelen Gamla Herrgården har troligen fått namnet av Borns Hyttegård, dv.s. Herrgården i det här fallet är själva Hyttegården eller Kungsgården.
Placering:
Ursprungligen låg gården antagligen på en holme vid Faluån. Holmen bör ha underlättat brobyggande. Både nuvarande Magasinsbron, men framförallt Hanröbron (f.d. urlakningsbron och ännu tidigare Fahlabro), vid Södra Mariegatan. Där bör vägarna från öster och väster ha sammanstrålat. Hanröleden är, vad vi vet, Faluns äldsta väg.
Kartan från 1688 styrker detta ytterligare.
Kyrkans placering, som är den enda konstanten - rakt fram från Hanröbron tyder på det. Vattnet och byggden har ändrats mycket sen dess, men kartan från 1628 visar både kyrkan och Born med vad som kan tydas som ett flertal broar över Faluån. Kyrkan är fyrkanten med ett diagonalt streck, och Born är markerad med ett krontecken. (Se både original och den vända, mer lättlästa kartan)
Baserat på dessa handritade kartor från 1628 respektive 1688, med kyrkan och ån som bas bör gården ha legat ungefär där Bergsmansgränd idag ligger, och sträckte sig nästan upp mot Engelbrektsgatan. Det finns flertal belägg för att båda sidor om ån ska ha tillhört Born. Gårdens uppskattade placering sanerades hårt under 1960-talet och dessvärre gjordes ingen tillfredsställande arkeologisk utgrävning när radhusen byggdes här på 1980-talet. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer att dröja länge, om någonsin, innan vi kan bevisa exakt var gården låg.
Gården:
Gårdens huvudbyggnad utgjordes troligen av en korsbyggnad av präktiga dimensioner. Förutom andra bostadshus, bl.a. ett par loftstugor, hörde sannolikt till gården en mängd olika funktionsbyggnader som stall, ladugård, visthus, bodar och lador, mjölkstuga, bagarstuga, mangelstuga och badstuga. Under gårdens storhetstid ska det ha funnits plats för 200 hästar.
Kungliga besök vid Borns Hyttegård
Falun var som bekant rikets skattkista under en stor del av 1500-talet och framförallt 1600-talet. Kopparberget var av stor vikt för våra regenter och var en stomme i rikets stormaktstid. Det medförde att regenter besökte Dalarna och Falun. De regenter som det finns belägg för att de besökte Born var:
 • Gustav Vasa, landsfadern, ni vet han som avrättade upprorsmakare i Falun. Anlade kronan Hytta - Borns Hyttegård. Tillsatte fogden och gjorde Born till länssäte.
 • Erik XIV, (Gustav Vasas son, han som åt ärtsoppa med arsenik) - skickades till Dalarna av sin far för att studera. Han ska då ha bott på Borns Hyttegård.
 • Johan III, (Gustav Vasas son, han som bjöd på ärtsoppa med arsenik) tillbringade stora delar av ungdomsåren i Dalarna, framförallt vid Borns Hyttegård och Stora Tuna.
 • Karl IX (Eriks och Johans yngre bror) ska ha vistats här, men inte lika belagt.
 • Gustaf II Adolf - Lejonet från Norden - Denna krigarkung, som förövrigt är den ende svenska konungen som benämns som "den store/the great" i internationella sammanhang, var trots sina krigståg många gånger i Falun och då även ett flertal tillfällen vid Borns Hyttegård. Som lämplig kuriosa kan nännas hans bevingade ord om Falun Gruva:
"Den kung är ingenting värd som inte ser själv om sin skattkammare." - 1620 då kungen gick ner i gruvan två dagar på raken trots varningar om ras.
"Var finns en potentat som har ett palats sådant som detta." - Samma år när kungen väl nere i gruvan beundrade kopparmalmen som glänste i väggarna.
Historia:
1336 omnämns Born första gången då en bergsman tilldömes en egendom där. I ett dombrev på latin, varigenom rikrådet och lagmannen Greger Magnusson tilldömer bergsmannen vid Kopparberget Kengt Ingason godset i Born i Torsångs socken, som han köpt av Jacobus de Ostrasum och hans hustru Katarina. Det är möjligt att namnet eller egendomen är äldre än så, och till och med äldre än Stora Kopparbergs/Maria Kyrka
1400-talet Nämns dock två gårdar - Övre och Nedre Born. De tillhörde då en stiftelse, bildad på 1300-talet, kallad S:t Margaretas prebende. Ett par borgare från Stockholm skall ha skänkt dessa båda gårdar åt stiftelsen.
1500-talet inrymdes ett prästboställe, antagligen byggt av Kopparbergets kyrkoherde.
1539 anlade Gustaf Vasa kronans eget hyttebruk vid Faluån på det ena prebendehemmanet. En fogde, en Karl Månsson, tillsattes och blev länschef för det nybildade Borns Län - Österdalarna och Falun. Ett trettiotal fogdar ska sedan ha verkat här sedan dess.
1545 lades det andra prebendegården under kronobruket.
1557 Kallas gården Kungsgård.
1580-1590 nådde bruket sin höjdpunkt. 1592 producerades vid kronans hyttebruk 3000 skeppund koppar (ca 510 ton).
1608 uppgick krongårdens gruvfolk till 76, hyttfolket till 74 och gårdsfolket till 24. I dessa siffror ingår inte högre befattningshavare, eller tillfälligt sysselsatta som körgossar, fiskare och kolare eller bälgeslagare, hjulmakare, linslagare etc.
På grund av egendomens splittring genom förpantning, förläningar och donationer till långivare, förtroendemän, bergsmän och Falu stad samt områdets gradvisa skövling genom slagganhopningar och roströk (se Vass-Britas gård i Gamla Herrgården för att se vad röken har gjort med byggnader och lungor genom åren), hade gården förlorat sin betydelse. Just roströkens tilltaganade var en konsekvens av Kopparbergets expansion under 1600-talet.
1635 Köper Kopparbergsmännen "den stora korsbyggningen vid Borins hyttegård" av regeringen för 15 skeppund koppar för att flytta den till en lämplig plats för att disponeras som provisorisk gudstjänstlokal för Falu stad i väntan på nya kyrkan. Den, då, ofärdiga Kristine Kyrka invigdes först 1655 av drottnings Kristina själv.
1646 enligt ett kungligt brev har drottning Kristina av landshövding Johan Berndes "inköpt en gård vid Store Gatun att ombyggas till Kungsgård, emedan någon annan sådan icke längre fanns i staden". Ingen av mina källor utvecklar detta vidare. Falun erhöll stadsprivilegier 1641 av hennes förmyndarregering, men som bekräftades av drottningen när hon blev myndig 27 februari 1646.
1700-talet På en oljemålning från 1700-talets senare hälft över Hälsingetorget (sista bilden i albumet), syns en märklig byggnad i bakgrunden. En skyhög kyrkliknande byggnad. På en senare kopia av målningen står det inskrivet att det med all säkerhet är den enda kvarlevan av Borns Hyttegård. Byggnadens mått är dock antagligen våldsamt överdrivna och det är ovisst om den någonsin stått på denna plats. Enligt 1900-talets historiker är det antagligen "en djärv fantastibild".
Det är det allra sista jag hittar om Borns Hyttegård, men desto mer finns att läsa om nästa kungsgård som uppfördes vid Tisken. Däremot är fascineras jag av mystiken kring Born, och allra mest av att man vid den här tiden sällan inte återanvände timret för nya byggnader. Det är alltså inte helt osannolikt att byggnaden finns i omstöpt form någon helt annanstans i Falun.

Bilder och text i extern länk här

Källor
Främst:
 • Falun I Väster om ån av Karl Erik Forsslund
 • Stadsplaner och stadsbild i Falun 1628-1850 av Nils Sahlström
 • Husen berättar - Bevarandeplan för Falun innerstad 1988
 • Det gamla Falun av Axel Östberg
submitted by fREDlig- to falun [link] [comments]


2016.12.11 22:03 desnisa Fred och skönhet – en rundtur i Albanien sju religiösa platser

“Religion albaner är Albanianism”, bekant skrev en av Albaniens klassiska poeter. Så om vill att din albanska resplan för att ta i religiösa platser, kan det vara svårt att veta vad som väntar. I själva verket, på grund av mångfalden av religiös tro och den höga graden av tolerans här, det finns en uppsjö av platser av religiös betydelse i Albanien, alla platser av stor skönhet och frid som kan avnjutas av alla.
Ofta finns det platser heliga för olika religioner sida vid sida – som i arv staden Berat där du kan se inte bara åtta medeltida kyrkor men även två femtonde århundradet moskéer. Som Franciskus sade på hans 2015 besök i landet, “Klimatet i respekt och ömsesidigt förtroende mellan katoliker, är ortodoxa och muslimer en värdefull gåva till landet”
Njut av denna “dyrbara gåva” och chansen att se några av de vackraste och fascinerande städer i Albanien med denna resplan platser av meditation och det sublima.
Et’hem Bey Mosque, Tirana
Om du flyger in Albanien då börjar du din resa i huvudstaden. I hjärtat av staden är Skenderbeg Square med utsökta Et’hem Bey Mosque ett landmärke på den östra sidan. Byggdes på sjuttonhundratalet, dess målade väggar – både interna och externa – har träd, vattenfall och stadsbilder som är sällsynta i islamisk konst.
Bektashi World Centre
Medan du är i Tirana, passa på att besöka världens centrum Bektashism, en mystisk dervisch order. 1925, efter att ha förbjudna i Turkiet flyttade sekt huvudkontoret till Tirana och en bländande ny “tekke” plats för tillbedjan i utkanten av Tirana är också värd ett museum ligger i fridfulla trädgårdar.
Katolska byar i norr – Theth
Norr om Tirana tar dig till den katolska kärnländerna. Kyrkorna i avlägsna bergsbyar som vykort Theth i sina fäbodar är en lektion i andliga och kulturella uthållighet. Trots Ottomanerövringen och kommunistiska kampanjer ateism, var katolicismen bibehållas i dessa samhällen, ofta i hemlighet och med stor risk, och de enkla kyrkor amid enkla hus och fantastiska landskap är en inspirationskälla, oavsett din tro.
Ikoner i Berat
Söderut från Tirana tar dig till världsarv staden Berat. En av stadens åtta medeltida kyrkor inrymmer Onufri Museum of ikonmåleri, som är en av de främsta destinationerna i Albanien för konstälskare. Här kan du se arbetet av det sextonde århundradet målare, Onufri, som bröt med traditionen i realism och även färg han ingår i hans livfulla målningar. Medan du är i Berat inte missa chansen att se stadens femtonde århundradet moskéer.
Mount Tomorr
Gör en enhet från Berat genom dramatiska berg uddar att åter ACH fjärr Mount Tomorr. Detta är en helig plats för kristna och den Bektashi – fd klättra det på Marie himmelsfärdsdag (15 augusti) och den senare under en årliga pilgrimsfärd 20-25 augusti. Tomorr erbjuder skidåkning och vandring samt meditativt lugn du skulle associera med en plats för pilgrimsfärder.
Korça National Museum of Medieval Art
Längre söderut är den charmiga staden Korça, hem till den nyrestaurerade National Museum of Medieval Art. Dess över 7000 objekt är främst religiösa ikoner.
Voskopoja fresker
Att se religiös konst i sitt ursprungliga sammanhang gör kort men vackra enhet från Korça till Voskopoja – en gång den största staden på Balkan, med den enda tryckpressen i regionen utanför Istanbul, men nu en gemenskap med en by tempo i livet. Påminnelser om sin storhetstid är sju sjuttonhundratalets ortodoxa kyrkor med intrikata fresker.
submitted by desnisa to albaniantourism [link] [comments]


2016.06.25 00:45 Sunrutas Min fars tid i Kamerun - oförklarig händelse?

När jag var liten brukade far berätta om sin tid i Afrika. Efter studenten hade han åkt ner till Afrika för att arbeta för min mors far som var stationerad långt inne i Kameruns djungeltropiker. Min morfar arbetade som biolog. De hade en forskningssation som -då under fars tid- blivit utsliten av alla omgångar biologer som kommit ner dit för att arbeta på sina projekt. Far var anställd som assistent till min morfar.
Forskningsstationen låg inte långt från en sjö i den nordvästra provinsen av Kamerun. Det var i det området som stor del av projekten biologerna arbetade på pågick, berättade morfar genom min far. Ibland fick far följa med min mors far men oftast fick han sitta kvar på stationen för att gå igenom resultat från dagen innan. Det var mycket data att gå igenom. Data som gjorts när de mätt nivåer på olika kemiska egenskaper i sjöar och marker över tid. Hjälpa till med kartläggningen av ekosystem och nya arter var också en del av morfars jobb, här fanns det också jobb för far att göra. Det mest tidskrävande arbetet var egentligen interagerandet med lokalbefolkningen. Morfar som vid det här laget av historien varit där ett bra tag hade lärt sig tillräckligt om kulturen och språket för att på ett enkelt sätta kunna kommunicera och komma med frågor om allt möjligt egentligen: råd om trakten; ett annat perspektiv på växter, djur, träd, sjöar (nästan allting hade en historia bakom sig); ibland om de vill komma över på middag på deras station som tack för deras hjälp.
Det var en sjö som det fanns en mysterisk sägen bakom. Lokalbefolkningen var väldigt rädd för sjön och sa att den bar med sig skrock för vad som "i framtiden väntade". Det hade i generationer talats om hur det en dag för ca 200 år sedan hade hittats massa boskap i närheten av sjön oförklarigt avlidna. Detta hade de sett som ett tecken från Gud och med det börjat se sjön som helig i den bemärkelsen att det var Guds sjö och människan ej fick bada i den. Detta hade de lärt sig av boskapet som druckit från det. Mer kunde morfar inte luska ut ur dem hade han sagt till min far.
Min far hade alltid haft inställningen att det måste finnas en naturlig förklaring till allt som sägs. Så sägenen var bara en sägen. Morfar däremot tyckte annorlunda. Trots att han var en biolog så utgjorde patos en stor del av hans karaktär. Han hade på senare år avvecklat den logiska delen han som färsk student anammat. Detta efter att ha arbetat till stor del i närheten av människor och insett dess betydelse för sina projekt.
Den här sägen var egentligen inget som deras projekt berörde även om de labbade mycket i närheten av sjön och ibland hjälpt marinbiologer med utlåning av båt ut i sjön.
Det intressanta som min far berättade var hur en dag en hel lokalbefolkning och boskap dött ut (detta i nutid under tiden som detta återberättas från och inte om det som sägs ha hänt för 200 år sedan). Över tusen man och kvinnor, minst lika mycket boskap berättade min far för mig hade dött.
De hade -innan det här hände- blivit klara med ett projekt och lämnat in förknippad rapport till handledare. De västerländska förnödenheterna började ta slut så det fanns ingen bättre tid att åka in till staden för att fira projektets avslut och bunkra upp på mat. De övernattade alltså i staden och när de efterföljande dag kommit tillbaka till stationen märkte de egentligen ingenting ovanligt. Det var när Jenna, amerikansk marinbiolog, hade kommit inspringande in till labbet där far och morfar höll till. I vanliga fall är de vana med att folk springer runt för varannan månad tror någon att de hittat något som skulle nå rubriker i populära vetenskapstidsskrifter. Men nu var det något alarmerande med hur hon rusade in i labbet. Hon hade fortfarande på sig sin dykardräkt men också sin dykarmask och syrgastub. Hon kunde inte säga något med sin mask på och med tanke på hur uppjagad hon var såg hon inte ut att vilja ta av sig den heller. I sin hast letade hon runt efter något. Hon fann tillslut ett pappersblad och penna och ritade snabbt som ögat upp molekylen för koldioxid och texten "30x 106 mI" utskrivet bredvid denna molekyl. Far förstod inte vad hon menade, men morfar förstod. Kvickt hade morfar sprungit till reservlagret och hämtat 2 syrgastuber med dykarmask kopplad till sig. De sprang alla tillbaka till bilen och körde in till staden där ringde de alla möjliga samtal de kunde komma på: ambulans/sjukhus (Jenna hade under bilturen intill staden när de kunnat ta av sig sina masker förklarat hur hon sett människor ligga livlösa intill sjön); instituionerna på universiteten som skickat dit dem; personer som varit där i forskningssammanhang sedan tidigare som kan ha haft värdefull information att dela med sig av.
Den första person som min morfar försökte få kontakt med var en geolog som genomfört forskningsprojekt kring vulkanaktivitet på just den sjön. Den här sjön låg ovanpå en inaktiv vulkan och min morfar hade berättat för min far hur han i sitt bakhuvud hade en hypotes kring den 200 år gamla sägen om den utdöda lokalbefolkningen och sjön. Min morfar hade berättat för min far om något som heter liminiska utbrott. Ett liminiskt utbrott är koldioxid som släpps ut i sjöar från dess hypolimnion. Detta ligger under termoklinen (långt nere i sjön) och kan ske efter jordskred eller explosioner. Koldioxidet stiger upp och kan lägga sig som moln runt epicenter men kan också sprida sig distanser på flera kilometer. Om det är dalområden i närheten kan molnen fastna mellan dessa dalar. Något som det var här. Morfar hade tydligen inte vågat framföra den hypotesen för han tyckte den lät alldeles för galen men det var den enda rimliga förklaringen just nu. Det var av den anledningen han ville kontakta geologen - han ville få det bekräftat innan han nämnde något till de andra. Geologen hade tydligen dött av ålder, detta fick min morfar höra från hans fru som svarade i telefon. Det vara bara att fortsätta med ringandet.
Folk de kontaktat kom redan samma kväll de ringt. Jenna hade fått tag på några som verkligen behövdes där. Hon hade ringt in ett organ vilka kallar sig för Assistans/insats-arbete vid Utländska Katastrofer (Office of Foreign Disaster Assistance). Detta organ hade skickat ett flerdisciplinärt team som skulle biträda den Kamerunska regeringen med deras arbete vid den här situationen. Det var två rättsläkare därifrån som väldigt snabbt kunde konstatera och bekräfta teorin om koldioxidmoln som spridit sig från sjön. Detta från obduktionen där de avlidna visat symptom på kvävning. 161 människor överlevde och det utgjorde endast 16%. Morfar hade tillsammans med rättsläkarna besökt de överlevande och han hade berättat för min far hur förfärad han var efter det besöket. Enligt hur morfar återberättat till min far så hade många av dessa överlevare förlorat sin talförmåga. Läkarna hade sagt att det var en konsekvens av den höga halten koldioxid som lämnat skador på hjärnan. Det var inte alla det var såhär för men de som inte hade förlorat talförmågan gick det inte ens att prata med. Några var i katatoniska stater medans andra hade blivit schizofrena (och schizofreni och vissa andra mentala ohälsor är något som är gängse i västerländska länder).
Min far som var där avslutade historien med någonting som var märkvärdigt för situationen. Redan dagen efter var den amerikanska insatsbranchen vid utländska katastrofer påväg hem. För att vara ca 1500 (som de sagt) som dött så var allting uppstädat väldigt snabbt. Man får komma ihåg att det ändå är väldigt stora områden det rör sig om. Om inte det var konstigt så var det ännu mer märkvärdigt hur två amerikanska jetflygplan från deras flygvapen hade landat och haft flertal containrar inlastade i sig. Detta hade Jenna berättat för hon verkade som kontaktperson för denna insatsbranch och hade kommit in för att möta dem när de först kommit dit, för att sedan under bussfärden till staden briefa dem om allting de visste då och för att nu följa med hem till sitt hemland. Hon berättade det hon hade sett på flygplatsen när hon anlänt till sitt hem. De hade bråttom hem hade hon sagt till min far.
Denna historia får mig alltid att tänka på vad som kan ha funnits i dessa containrar. Jag har en misstanke...
submitted by Sunrutas to sweden [link] [comments]


2016.05.15 00:28 officialJeepen Feministers propaganda ang köns lönediskriminering

Sprider feminister propaganda? Ljuger regeringen kring lönediskrimineringen? Är svenska folket outbildade? Många frågor uppstår kring denna debatt angående köns diskriminering kring löneskillnaderna. Finns det ens något sådant är min fråga? Vad tycker ni själva?
Erik Ullenhag sa i början av 2011: ”Det är uppenbart att det förekommer diskriminering ute i samhället. Kvinnor tjänar mindre än män och har fortfarande svårare att nå toppositioner.” Men gör det verkligen det, jag postar detta för att se vad ni själva bildar er för uppfattning kring denna fråga som är en stor politiskt fråga och verkligen en samhällsfråga, där man kan fråga sig om inte den svenska befolkningen lever i en lögn.
Ofta hörs det i debatter fritt att kvinnor tjänar mindre än män för samma jobb eller att de tjänar 80% mindre men detta är falskt och en vriden sak, bara för det finns en skillnad mellan två kön innebär inte att det är diskriminerade. Medlingsinstitutet är myndigheten som ansvarar för lönestatistiken, under deras rapport 2010, september, tjänade kvinnor 14,8 procent mindre än männen, detta är det totala lönegapet (gäller hela arbetsmarknaden, privat och offentlig sektor, arbetare och tjänstemän) men att en skillnad finns i genomsnittslön betyder inte att kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. Finns många olika faktorer som spelar in här - en av de viktigaste faktorerna är att det är mycket stora skillnader i yrkesvala, män väljer väldigt ofta yrken med högre löner. (fritt val alltså). här kommer fler faktorer -
-Nedlagd daglig arbetstid -antal år i yrket -arbetets innehåll -svårighetsgrad -chefskap eller inte -utbildning -Erfarenhet -grad av entusiasm, flexibilitet, uppoffringar osv.
Dock är dessa inte det enda som är faktorerna som förklarar lönegapet. då det är svårt att mäta allt, men tar man hänsyn till dessa skillnaderna så krymper lönegapet väldigt drastiskt. och kvar finns det så kallade oförklarliga löneskillnaden.
det skulle kunna bero på diskrimineringar men också andra faktorer som inte mäts i undersökningarna. det är omöjligt att skapa en undersökning som väger in alla faktorerna. Det finns ett antal rapporter och studier från experter och forskare som säger att det inte finns någon omotiverad löneskillnad alls mellan kvinnor och män, lönesättningen är jämställd.
Statsanställda: september 2009: oförklarliga löneskillnaden mellan kvinnor och män mättes till 1,3% arbetsgivarverkets rapport skrev i sin rapport följande: "Den statistiska analysen visar att genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan hänföras till mätbara faktorer. stora delar av löneskillnaden beror på att fler kvinnor än män arbetar deltid, arbetets svårighetsnivå och innehåll och på att fler män än kvinnor är chefer. vidare påverkar det att arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika myndigheter. det finns också skillnader i utbildning, erfarenhet, ålder, anställningstid eller vilken region den anställde jobbar. den löneskillnad som slutligen blir kvar, den sk oförklarlige löneskillnaden, som inte kan förklaras av mätbar information som finns tillgänglig var 1,3%.
sedan vidare i uttalandet:
mot bakgrund av att denna analys gjorts med viss statistisk indelning där detaljkunskapen om respektive arbete inte är fullständig, så kan det konstateras att det med all säkerhet fortfarande finns kvar avgörande skillnader i faktiska arbetsuppgifter och ansvarsområden inom de grupper som jämförs. alltså kan den oförklarliga löneskillnaden i verklighet förklaras av att det finns kvar skillnader mellan arbeten som utgör sakliga skäl för löneskillnad.
Landstinget oförklarlig löneskillnad 1%: citat "om man redovisar lönerelationen för kvinnor och män, utan att ta hänsyn till vad de arbetar med, är kvinnornas medellön 71% av männens," vidare säger de "Den huvudsakliga förklaringen till den stora skillnaden i lönerelationen mellan kvinnor och män är att landstingssektorn är ett exempel på en sektor med många yrkesgrupper med olika krav på utbildning/kompetens där männen finns i yrken med högre utbildning som läkare, tandläkare och chefsjobb. tas hänsyn till olikheter i yrkesstruktur är kvinnornas medellön 99% av männens medellön" sedan förklaras den oförklarliga löneskillnaden: "ytterligare faktorer att analysera är t.ex åldersstruktur, tid i yrket och skillnader i arbetsuppgifter. svårighetsgrad, ansvarsnivå, befogenheter i det enskilda yrket samt arbetstagarens prestation är exempel på ytterligare faktorer som beaktas vid lönesättningen lokalt"
Kommuner 1% Sveriges kommuner och landsting säger "När hänsyn tagits till skillnader som beror på yrke, ålder och utbildning så är kvinnors lön i kommunerna 99 procent av männens lön" i detta fall så är den ganska ytlig och ofullständig och finns utrymme för flera faktorer som skulle ge en legitim förklaring till den sista procenten.
Privat näringsliv: Svenskt näringsliv skriver att den oförklarliga löneskillnaden för arbetare är 2,2 procent och tjänstemän 6,5 procent men skriver sedan i rapporten följande "I Svenskt näringslivs lönestatistik saknas några viktiga variabler som t.ex antal år i yrket, antal år i företaget, arbetets svårighetsgrad och komplexiteten i arbetsuppgifterna. från andra undersökningar vet vi att detta har stor betydelse för lönenivåerna. man kan därför sluta sig till att löneskillnaderna skulle ha blivit ännu mindre om materialet hade kunnat rensas för även dessa faktorerna."
Störst skillnad är det i privata näringslivets tjänstemän vilket är kategorin med de flesta typiska karriärsyren, även kategorin som är svårast att mäta, här spelar faktorer som engagemang, prestation, flexibilitet, vilja att arbeta övertid, vilja att flytta, och liknande spelar stor roll.
Svenskt Näringsliv skriver så här om den oförklarliga löneskillnaden för tjänstemän: Efter bearbetning återstår 6,5%, som har sin förklaring i bland annat arbetets svårighetsgrad, antalet jobbyten, budgetansvar, antal underställda, tidigare erfarenhet, den anställdes mångsidighet etc" En liknande formulering används för att förklara den oförklarade löneskillnaden i arbetare. Observera (som har sin förklaring i) tyder på att Svenskt Näringslivs avdelning för lönestatistik anser att det finns naturliga förklaringar till det oförklarliga löneskillnaderna.
En mycket grundlig forskningsinsats om löneskillnader mellan könen som pågick i en tidsperiod på 21 år av dr Eva M Meyerson och professor Trond Petersen. från 97 skriver "Vår studie, som sträcker sig sig över en tidsperiod på 21 år, visar att skillnaderna i lön mellan kvinnor och män på samma befattning och arbetsplats är mycket små, Våra forskningsresultat är helt i överensstämmelse med det många forskare redan anat: direkt lönediskriminering är inte längre ett problem"
Och för all del låt oss inte glömma den jättelika granskningen av löner som slutfördes 2008 av dåvarande myndigheten JämO (Jämställdighetsombudsmannen). Den är även känd som miljongranskningen. Löneläget analyserades för 1 miljon arbetstagare inom arbetsmarknadens alla sektorer på jakt efter könsbaserad lönediskriminering. JämO skriver i sin rapport att osakliga löneskillnader bara upptäcktes i 0,7 % av fallen. Men även här var det svårt att väga in alla olika faktorer som hade kunnat förklara de 0,7%. MEN bland de 0,7% fanns för övrigt en del män som ansågs ha för låg lön i förhållande till kvinnor.
Det finns mycket annat än just diskriminering som är orsaken till den oförklarliga löneskillnaderna.
Forskning utförd av Linda Babcock, doktor och professor i ekonomi vid Carnegie Mellon University i USA, och författaren och journalisten Sara Laschever visar att unga män rutinmässigt förhandlar om löneförhöjning medan kvinnor i samma ålder oftast inte gör det. Andra studier visar att män oftast förhandlar till sig om högre löner medan kvinnor väljer istället att förhandla till sig kortare arbetstid.
Att män ibland har lägre lön brukar komma bort i debatterna.. I kvinnodominerande yrken förekommer det att kvinnor tjänar mer än män. Exempelvis nämner Landstingsförbundet i sin tidigare nämnda rapport att kvinnliga sjukgymnaster tjänar 101% av vad manliga sjukgymnaster tjänar, samma siffror ser man för arbetsterapeuter (101%) tandhygienister (103%) läkarsekreterare (104%) städerskor (103%)
Det finns många indikationer att kvinnors lön i procent till männens är påväg att öka. Medlingsinstitutet skrev i sin rapport från 2010 "Rapporten visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat i alla sektorer mellan 2005 och 2009"
Denna trend förväntas fortsätta, bland annat ser man att kvinnor är kraftigt överrepresenterade på universitet och högskolor, vilket kommer vara en betydande faktor när det kommer till yrke och lön.
andelen kvinnor som är chefer ökar, i en rapport från arbetsgivarverket 2010 "i den population som studeras här år 2009 var 41% av cheferna kvinnor, en kraftig ökning jämfört med år 2000, då bara 22 procent av cheferna var kvinnor" Svenskt näringsliv "Då fler kvinnor utbildar sig längre och besitter i allt högre utsträckning chefspositioner. De kommer i allt högre utsträckning att röra sig mot de högsta lönelägena.
Kvinnor går om män i lön alltså det hela blir inverterat. färsk statistik från Storbritannien, USA och Norge visar att kvinnor i vissa segment inte bara har gått ikapp männen lönemässigt, utan gått om dem. I Storbritannien är det statistik från Office for National Statistics, från 2010 som visar att kvinnor i åldrarna 20-30år som arbetar heltid i genomsnitt tjänar 2,1% mer än män i samma åldersgrupp.i åldersgruppen 30-40år tjänar männen mer, men lönegapet har på 10 år minskat från 10 % till 2,9%. för hela ålderspannet rör det sig alltså om en kraftig omsvängning.
Ruth Lea som är ekonom vid Arbuthnot Banking Group säger "Det finns inget lönegap alls för kvinnor utan barn, och för kvinnor under 40 år är nu lönegapet obetydligt. Vi har alltid vetat att ensamstående kvinnor har fått lika hög lön som män. iden om kvinnodiskriminering har hela tiden varit fantasier. Jag tror att jämställdighetslobbyn kommer att få slut på saker att säga."
Ogifta kvinnor utan barn har gått om män i lön som har samma ålder. Time skriver i slutet av 2010 "Enligt en ny studie av 2000 samhällen som gjorts av ett marknadsundersökningföretag är medianlönen för heltidsarbetande unga kvinnor 8% högre än för män i 147 av USAs 150 största städer. I två städer Atlanta och Memphis Tjänade kvinnor ungefär 20 % mer, i New York tjänade unga kvinnor 17 % mer än män, i Los Angeles 15 procent mer. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning från Queens College, New York, som indikerat att det här höll på att hända i stora städer. Men nya studien visar att det är större skillnader än vad man tidigare trott. Det stämmer också för relativt små områden som Raleigh-Durham- regionen och charlotte i North Carolina 14% mer än män och jacksonville, florida 6% mer än män.
Att kvinnor tjänar mer har en enkel förklaring
Professor Andrew A Beveridge som forskar i demografi vid Queens College New York. " Den enkla anledningen är att kvinnor är mycket mer välutbildade än män nu. Skillnaderna är enorma, det gör också att kvinnorna har bättre jobb."
Grannlandet Norge rappoterar om inverterat lönegap. I en undersökning som offentliggjordes mars 2011, har man studerat löneläget hos kvinnor samt män ett år efter att de tagit examen från utbildningslinjen för industriell ekonomi vid Norges Teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU) Kvinnors genomsnittliga grundlön var 437.000 Nok medans mäns var 430.000 Nok. vilket är 7000Nok mindre. En kvinna som intervjuas om saken säger "Många företag har en medveten strategi att rekrytera fler kvinnor" PÅ NTNU tjänar kvinnor mer än männen på 7 av de 17 största tjänstekategorierna.
Det är bara en tidsfråga innan det visar sig här i Sverige också om det inte gör det redan, då även vi går mot en situation där den kvinnliga halvan av befolkningen är betydligt mer välutbildade än den manliga halvan. Statistik från statistiska centralbyrån visar att det utexamineras nästan dubbelt så många kvinnor som män från högskolan. den siffran har varit i stort sett konstant sedan 2005.
Några av källorna:
Ni får skicka pm ifall ni vill ha fler! :)
https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifterapporterapport-loneskillnader-2000-2014.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/lika-eller-inte-om-man-och-kvinnor-i-lonestatistiken_525961.html/BINARY/Lika%20eller%20inte%20-%20om%20män%20och%20kvinnor%20i%20lönestatistiken
submitted by officialJeepen to svenskpolitik [link] [comments]


2015.06.18 14:08 Klooken Kommunfakta!

Såhär dagen innan midsommar vill en såklart lära sig mer om våra kommuner!
Sverige har 290 kommuner.
Den största kommunen är Stockholm med drygt 900 000 invånare, den minsta är Bjurholm med knappt 2500. Bjurholm uppgick i Vännäs kommun vid kommunreformen, men -83 så återbildade de sin egen kommun.
Den största kommunen till ytan är Kiruna med drygt 20 500 km2. Vilket är ungefär lika stort som Jönköping län och Östergötlands län tillsammans, eller dubbelt så stort som Skåne län. Den minsta kommunen är Sundbybergs kommun på 8,77 km2. Kiruna var även under en tid världens, till yta, största stad.
Den kommun med lägst tätortsgrad (folk som bor i tätorter) är Bergs kommun i Jämtlands län med bara 30 % av befolkningen som bor i en tätort.
Den yngsta kommunen är Knivsta som bröt sig ur Uppsala 2003. Det är även Sveriges enda kommun utan Systembolag.
Efter kommunreformen i början på 70-talet fick vi enhetliga kommuner, tidigare fanns det landskommun, köping och stad. Detta har gett upphovet till talesättet "det finns inga städer i Sverige". De orter som var stad innan kommunreformen brukar dock i vanligt tal kallas för städer. Det finns även 14 kommuner som väljer att kalla sig för "stad" istället för kommun. Detta är dock bara "kosmetika" och har ingen verklig betydelse och det finns inga regler för vad kommunen får kalla sig.
Det finns två kommuner uppkallade efter landskap; Gotland och Härjedalen. Gotlands län består av bara en kommun, och de har även en egen region. Så Gotlands kommun, Region Gotland och Gotlands län är samma geografiska enhet.
Den minsta centralorten är Österbymo i Ydre kommun med drygt 800 invånare.
Det är vanligt med lokala partier runtom i vårt avlånga land. Extra tydligt är det i Åsele kommun där de två lokala partierna Opinion och Åselepartiet fick över 50 % av rösterna.
Vid kommunreformen uppstod det en hel del dispyter kring vad den nya kommunen skulle heta. Två exempel på detta är Nordanstigs kommun i Gävleborgs län som döptes efter en gammal pilgrimsled. Ovanåkers kommun döptes efter en liten ort som ligger mitt emellan de två största orterna i kommunen, Edsbyn och Alfta. De två orterna ville så klart döpa den nya kommunen efter sig själva och kunde inte komma överens, en kompromiss gjordes med Ovanåker.
Kommunslogans känner väl alla till och det är väl ett kapitel för sig själv.
Kommunvapen har en gammal tradition, dock innan den senaste kommunreformen så var det inte alla som förde vapen. En av de fulare bör vara Härnösand, en bäver med en gädda i munnen.
Oftast så tror man att man själv bor i den sämsta kommunen och bedrövas över hur dålig den är. Tyvärr så är det oftast inte så, det finns alltid en som är sämre. Vill man jämföra kommuner så är SKLs databas rolig att kolla på.
Gemene man kan ha lite svårt att skilja på vem som är tjänsteman och vem som är politiker. Tumregeln är dock att politikerna bestämmer "vad" som ska göras och tjänstemännen "hur". Dock lider nog alla kommuner av tjänstemanna styre där tjänstemännen kör över eller ignorerar politiska beslut och/eller där politiker ska detaljstyra organisationen.
Det finns 25 landskap och 21 län i landet. Dessa har ibland samma namn men överlappar inte varandra vilket bidrar till en del förvirring. Bohuslän är inget län utan ett landskap och ligger i Västra Götalands län. Karlskoga ligger i landskapet Värmland med Örebro län. Härjedalens kommun/landskap ligger i Jämtlands län. För att ytterliggare förvirra ligger Ytterhogdal i Hälsinglands landskap, Härjedalens kommun och Jämtlands län. Lappland är uppdelat på två län. Västernorrland ligger i öster1 och består av landskapen Medelpad och Ångermanland. Smålands landskap är uppdelat i tre län.
Både den högste tjänstemannen och politikern i kommunen har olika titlar i olika kommuner. Högste politiker: kommunalråd, borgarråd, stadssekreterare och borgmästare. Tjänsteman: kommunchef, kommundirektör, stadsdirektör, kanslichef och sektorchef.
Det finns massor med mer fakta, så fyll på! Glad missommar!
 1. Ja jag vet vi hade Finland en gång i tiden. Men Norrland sträckte sig inte så långt ner i Finland, så på andra sidan pölen låg Österbotten eller Österland. Inte Östernorrland.
submitted by Klooken to sweden [link] [comments]


2015.04.07 17:52 fortyhouraweek Rättighetsalliansens nyhetsbrev från april

Affärsområde piracy
Utredningen av Dreamfilm, Piratehub, Tankafetast och Tfplay växer allt mer. Fem personer är nu misstänkta och polisen fortsätter med nya åtgärder. Omfattningen på den illegala verksamheten har varit mycket stor och åklagaren beskriver det som näringsverksamhet. Detta öppnar upp för åtal som inkluderar olika former av ekonomisk brottslighet.
Skadeståndsprocesser i media
Dagens Nyheter publicerade nyligen en artikel som illustrerade en del av de pågående skadeståndsprocesserna mot åtalade och dömda pirater. Rättighetsalliansen som driver dessa processer för de utsatta rättighetshavarnas räkning har arbetat fram en modell som leder till mycket höga skadestånd. Efter Dagens Nyheters artikel kritiserades modellen av jurister som ansåg att den ledde till alldeles för höga belopp. Rättighetsalliansens inställning är att det är bra att värdet på film och skador till följd av piratkopiering prövas av oberoende domstolar.
Till skillnad från debatten i media måste alla påståenden i en rättegång bevisas och fakta redovisas. Utfallet i rättegångarna talar sitt tydliga språk, skadestånden har accepterats.
Piracy i media
Två tunga journalister i svensk media har på kort tid gjort uttalande som fått stor uppmärksamhet. Robert Aschberg skrev i Aftonbladet ”Du som laddar ner film är ju bara snål”och ”Läs det här innan ni laddar ner nästa film”.Jan Scherman skrev i SVD att ”De som stjäl filmer är vilka Medelsvenssons som helst”.
Klartecken för datalagring
Den svenska lagstiftningen kring datalagring har som bekant utsatts för hård kritik framförallt från vissa internetleverantörer. Sten Heckscher, som utsetts av regeringen har därefter utrett frågan och kommit fram till att i princip behöver inget ändras i den svenska lagen.
EU-domstolens avgörande om live streaming
I slutet av förra veckan kom EU-domstolen med sin dom i målet där en man har lagt upp länkar på sin webbplats genom vilka man kunde kringgå C Mores betalvägg för att se hockeymatcher i Elitserien i ishockey. C More hade uppmanat mannen att ta bort länkarna från webbplatsen.I artikel 3.2 (som avser skydd för närstående rättigheter i infosoc direktivet), anges att ensamrätten gäller när användarna själv väljer var och när de ska se på en utsändning "on demand", det vill säga inte direktsändningar.
Frågan från Högsta domstolen var om det finns hinder för en lagstiftning, som den svenska, som innebär att ensamrätten utvidgas till direktsändningar av idrottsevenemang på internet. EU-domstolen har kommit fram till att det inte finns något sådant hinder.-Vi är naturligtvis glada över beskedet från EU-domstolen. Domen är positiv för C More och branschen och får betydelse inte bara i det aktuella målet utan även i andra mål och ärenden som avser streaming av sportevent, säger Daniel Adrian jurist på C More
Finland moderniserar upphovsrätten
I vår omvärld blir det allt vanligare att förebygga brott genom att hindra tillgången till tjänster där användarna begår brott. I Norden har Danmark sedan länge tillämpat denna metod och Norge antog nyligen en modern lagstiftning på området. Inom kort kommer nu även Finland att anta en lag som gör dessa brottsförebyggande åtgärder möjliga. Den information som finns om det finska förslaget tyder på en funktionell lagstiftning där man bland annat inte valt att vältra över administrationskostnaderna på de utsatta rättighetshavarna.
Juridiska åtgärder direkt mot den misstänkte intrångsgöraren fortsätter att vara det primära målet. Men, det är inte alltid möjligt när det kommer till intrång online. Därför, är det en extremt positiv utveckling att rättighetshavarna också i Finland äntligen får ett effektivt sätt att vidta åtgärder mot illegala tjänster som drivs i utlandet av anonyma administratörer, säger CIAPC vd Jaana Pihkala.Det enda land som saknar en modern lagstiftning på området är därmed Sverige som också är det i särklass mest utsatta för piracy. Kan det finnas ett samband?
Danskt blockeringsavgörande
Rettighedsalliancen i Danmark nådde nyligen framgång då de fick domstolen att blockera 12 illegala tjänster i en och samma dom. De danska användarna som försöker nå de illegala tjänsterna nås numera av information om var de kan hitta den efterfrågade filmen, lagligt.
EU-kommissionär vill ta bort geoblocking
Inom EU pågår just nu en intensiv debatt om den digitala inre marknaden. Vissa menar att de territoriella avtal som för exempelvis filmer och böcker rimmar illa med den digitala inre marknaden, vars mål är att man ska kunna ta del av innehåll när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst. Kritiken mot förslaget är starkt, inte minst från rättighetshavarna.
Månadens krönika: Hotet mot yttrandefriheten
Piratrörelsens talesman Peter Sunde verkar har problem med yttrandefriheten. Han vill få Lars Vilks att sluta att säga och göra vissa saker eftersom Sunde inte gillar Vilks åsikter. Sundes problem är att hans och piratrörelses standardargument är de kan göra vad de vill på nätet i yttrandefrihetens namn. Sundes briljanta lösning är att uppfinna begreppet ”allmänmänskliga värderingar” som då Vilks istället skulle ha brutit mot. Vad detta begrepp innefattar är oklart men det praktiska är att man inte behöver ta hänsyn till jobbiga saker som demokratiskt fattade lagar.
Gissningsvis kommer aldrig intrång i den grundlagsskyddade upphovsrätten eller visning av mördade barn att klassas som brott mot allmänmänskliga rättigheter. Eftersom Vilks har brutit mot Sundes idé om ”allmänmänskliga värderingar” beskrivs han av Sunde som ”äcklig”. Fatwastrategin att upprätta ett eget normssystem med eget tolkningsföreträde och möjlighet att förtala eller hota meningsmotståndare har länge använts framgångsrikt av delar av piratrörelsen. Myndigheter som fattar impopulära beslut utsätts för sabotage av hemsidor och personer som motsätter sig hotas och trakasseras. Detta har inneburit att mycket få upphovsmän vågar framträda offentligt vilket har snedvridit hela debatten. Detta är naturligtvis ett hot mot yttrandefriheten och det är besynnerligt att MEG som gav honom plattformen att tala inte tydligare markerade sitt tydliga avståndstagande.
Rättighetsalliansen på SFU
Nyligen talade Rättighetsalliansen på Svenska föreningen för upphovsrätts årsmöte den 30 mars på temat "Kampen mot piratkopieringen på nätet: Hur sker intrången idag? Hur arbetar Rättighetsalliansen? Vilka är utmaningarna?".
submitted by fortyhouraweek to sweden [link] [comments]